Aanmelden als ChoozGuide | YouChooz

Aanmelden als ChoozGuide

Door je aan te melden als ChoozGuide krijg je de kans scholieren en studenten te helpen met hun vragen!

 

 

 

 

Iets voor jou?
Om vragen van geinteresseerden te kunnen beantwoorden en ChoozGuide te worden, heb je allereerst praktijkervaring nodig in een een opleiding of baan in de Zorg, Welzijn of Sport. Zodat je enthousiasme, maar ook realisme voor de eisen van het beroep of studie kunt overbrengen. Je geeft eerlijke voorlichting, daar hebben mensen wat aan! Dus, werk jij momenteel in de Zorg, Welzijn of Sport, en wil je graag jongeren helpen die vragen hebben over een bepaalde studie of een bepaald beroep? Meld je dan aan als ChoozGuide! Sommige ChoozGuides ontvangen enkele mailtjes per week, anderen enkelen per maand.

1Persoonlijke gegevens

Geslacht:
Man
Vrouw
Anders
Doorgaan

2Opleiding en/of Beroep

Hieronder kun je aangeven binnen welk beroep, werkveld of studie je ervaring hebt. Daarnaast verzoeken we je te selecteren op welke manier je de opleiding gevolgd hebt en kun je aangeven of je docent, student, zij-instromer of werkend bent.

Doorgaan

3Jouw profiel

Een foto maakt je profiel persoonlijker. Voeg daarom een foto toe zodat we deze kunnen toevoegen aan jouw profiel op de website. Wanneer je geen foto uploadt zal er een silhouet getoond worden.

Let op! De volgende bestandstypes zijn toegestaan: .png , .jpg, en jpeg. De bestandsgrootte is max. 5mb.

Doorgaan

4Controle

Controleer hieronder je gegevens. Klik op doorgaan om de gedragscode te accepteren en je profiel compleet te maken.

Persoonlijke gegevens
Voornaam:Niet ingevuld
Achternaam:Niet ingevuld
Geslacht:Niet ingevuld
Telefoonnummer:Niet ingevuld
Geboortejaar:Niet ingevuld
Regio:Niet ingevuld
Opleiding en/of Beroep
Opleiding:Niet ingevuld
Beroep:Niet ingevuld
Werkveld:Niet ingevuld
Leerwijze:Niet ingevuld
Type begeleiding:Niet ingevuld
Jouw profiel
Introductie:Niet ingevuld
Email:Niet ingevuld
Profielfoto
Doorgaan
Ga je akkoord met onze gedragscode?

Gedragscode ChoozGuides

Als ChoozGuide heb je een-op-een, online contact met minderjarigen. Zij nemen direct contact met jou op zonder tussenkomst van YouChooz.nl.

Grenzen in het online contact tussen een ChoozGuide en een studiekiezer (bezoekers van YouChooz) zijn niet eenduidig. De ene vragensteller is de andere niet. De ene vragensteller is wellicht geholpen met een kort en zakelijk antwoord over carrièremogelijkheden, terwijl een ander wil weten hoe je omgaat met lastige situaties in je werk of hoe de samenwerking tussen collega’s verloopt. Elke vragensteller en elke ChoozGuide is uniek en heeft een eigen manier van omgang met anderen. Dit moet vooral zo blijven en niet teveel omgeven worden met regels.

Tegelijkertijd is het nodig om algemene regels te hebben waar iedereen zich aan moet houden om misverstanden te voorkomen. Om die reden vraagt YouChooz.nl jou als ChoozGuide om deze gedragscode digitaal te ondertekenen. Door akkoord te gaan verklaar je dat je de gedragscode kent en dat je in het contact met het kind dat jou een vraag stelt niet tegen de gedragscode in zult handelen.

  1. Contact tussen ChoozGuides en vragenstellers vindt enkel en alleen per e-mail plaats.
  2. De ChoozGuide zorgt ervoor dat de vragensteller zich tijdens het contact veilig en gerespecteerd voelt.
  3. De ChoozGuide richt zich vooral op praktische ondersteuning en het concreet beantwoorden van de vraag van de vragensteller. Zij/hij mengt zich niet in privé zaken.
  4. De ChoozGuide gaat zorgvuldig om met informatie over de vragensteller. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.
  5. Na het beantwoorden van de vraag van de vragensteller, vernietigt de ChoozGuide de persoonsgegevens van de vragensteller.
  6. De ChoozGuide accepteert en geeft geen (im-)materiële vergoedingen van of aan vragenstellers.
  7. De ChoozGuide onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de vragensteller. Alle seksuele handelingen, contacten en- relaties tussen ChoozGuide en vragensteller zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag*
  8. De ChoozGuide informeert bij complexe situaties altijd bij de projectleiding (a.teeuwen@caop.nl) naar de beste manier van handelen.
  9. ChoozGuide gaat akkoord met de gedragscode door deze te digitaal te ondertekenen.

*Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij:

Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een procedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan de Stuurgroep YouChooz oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij de politie/justitie worden gemeld.