Over YouChooz | YouChooz

Over YouChooz

YouChooz is dé voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in Zorg, Welzijn en Sport. De site is in 1999 opgericht onder de naam GOBnet, sinds oktober 2009 heet hij YouChooz.

De naam van deze website zegt het al: de keuze is aan jou. Jij kiest, YouChooz. Zoek, Kijk en Kies waar jouw toekomst ligt in Zorg, Welzijn of Sport. YouChooz wordt ook weleens gespeld als: YouChoos, YouChoose, YouChooze, YouChoes, YouChoez, YouTjooz, YouTjoez, YouTjous, YouTjoes, Yoetjoez, Yoetjoes, Joetjoes, Joetjoez. Hoe je het ook spelt: je bent altijd welkom op YouChooz om te kiezen voor jouw toekomst!

Waarom deze site?

In de sectoren Zorg, Welzijn en Sport is altijd wel behoefte aan nieuwe medewerkers. Maar dan liefst wél medewerkers die een weloverwogen keuze hebben gemaakt voor een toekomst in Zorg, Welzijn en Sport. Want dat zijn mensen die blíjven.

 

Betrouwbaar
YouChooz biedt uitgebreide en actuele informatie ter ondersteuning van een bewuste keuze. Op de site staan honderden handige adressen en informatie over de diverse Werkvelden. En er zijn meer dan 400 beroeps- en opleidingsbeschrijvingen te vinden, met relevante informatie zoals salarisgegevens, benodigde persoonlijke eigenschappen en arbeidsmarktinformatie.

Aan de betrouwbaarheid van de beschrijvingen wordt veel aandacht besteed. Kijk bij ‘bronnen’ voor meer informatie.

 

Onafhankelijk
Bovendien wordt via de site individuele voorlichting gegeven door mensen met praktijkervaring. Honderden studenten, docenten en medewerkers zijn rechtstreeks en zonder tussenkomst van de redactie te mailen. Voor een open, eerlijk en realistisch antwoord op vragen!

Fondsen

YouChooz is een website van samenwerkende werknemers en werkgevers in Zorg, Welzijn en Sport


De volgende zeven fondsen de gezamenlijke eigenaar van YouChooz: 

  • A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)
  • O&O-fonds GGZ 
  • StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen)
  • StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg)
  • SoFoKleS (Sociaal Fonds voor de Kennissector)
  • FCB (stimuleert de ontwikkeling van het werk in Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang) 
  • SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg)

 

De fondsen zetten YouChooz in om instellingen in Zorg, Welzijn en Sport te ondersteunen bij het werven van nieuwe medewerkers en het behoud van personeel. Dit is in lijn met de doelstelling van de website zoals deze in 1999 door de oprichter, Sectorfondsen Zorg en Welzijn, is vastgesteld.

 

Van 2005 tot april 2015 was Calibris (Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport) de eigenaar van YouChooz. Calibris is opgegaan in de stichting SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en heeft het stokje op 1 april 2015 overgedragen aan de bovengenoemde fondsen. 

 

Voor vragen op beleidsniveau:

Stichting A+O VVT (namens de zeven arbeidsmarktfondsen)

 

Secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag
070 - 376 58 87

 

info@aovvt.nl
www.aovvt.nl