Al diploma of ervaring | YouChooz
Ga naar belangrijkste content

Al diploma of ervaring

Heb je al enige werk- en/of levenservaring opgedaan? Of heb je ooit een (buitenlands) zorg-, welzijn- of sportdiploma behaald? Laat je informeren over hoe starten of herintreden in zorg, welzijn of sport dan werkt.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma en wil je in Nederland aan de slag? Dan kun je een diplomawaardering aanvragen bij het Internationale Diplomawaardering (IDW).
 

 

Zie ook:
www.idw.nl
www.bigregister.nl

Over IDW

In Nederland zijn er twee expertisecentra voor diplomawaardering, Nuffic en stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Nuffic waardeert diploma’s voor het voortgezet onderwijs (HAVO en VWO) en het hoger onderwijs (HBO en universiteit). SBB waardeert diploma’s voor het voorbereidend middelbaar onderwijs (VMBO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Nuffic en SBB zijn samen verenigd in het IDW. Bij het IDW vind je informatie over hoe je een diplomawaardering kunt aanvragen en tegen welke kosten.

BIG-register

Heb je een buitenlands zorgdiploma en wil je in de Nederlandse zorg gaan werken, dan moet je je voor bepaalde beroepen laten registreren in het BIG-register. Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beheert het BIG-register. Er staan bijna 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het register raadplegen.

EVC: erkenning voor ervaring

Wil je een verkort opleidingstraject volgen of eindelijk dat diploma halen dat past bij het werk dat je al jaren doet? Ben je benieuwd naar de waarde van je vaardigheden bij een carrièrestap? Of wil je als ervaren professional je kunnen laten registreren.

 

Dat kan! Via een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) worden je kennis en ervaring gewaardeerd.

 

Bij een EVC breng je allereerst in kaart wat je allemaal in huis hebt. Vervolgens bekijkt een EVC-aanbieder of de kennis en ervaring die je hebt opgedaan in werk, scholing of daarbuiten voldoende bewijs is om aan te tonen dat je de competenties in huis hebt voor een diploma, vrijstellingen of toelating tot een verkort opleidingstraject. Dit wordt gebundeld in je ervaringscertificaat.

 

Je kunt een EVC ook gebruiken om te ontdekken wat je ervaring waard is als je van functie wilt veranderen, bij reïntegratie of als je heel ander werk zou willen gaan doen.

 

Naast de mogelijkheid om je via een EVC-procedure te kwalificeren (diploma behalen), kun je een EVC ook benutten om je vakvolwassenheid in je beroep aan te tonen. Daarvoor zijn er EVC-procedures ontwikkeld op basis van erkende beroepsstandaarden. Als je dus al langer in een beroep werkzaam bent, doet die standaard als maat voor de EVC meer recht aan je ervaring. Je kunt een branchecertificaat krijgen dat waarde heeft binnen die branche.

 

Kijk voor meer informatie op de website van het Kenniscentrum EVC , www.fcb.nl of www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/werknemers

Alles over EVC

Naast de mogelijkheid om je via een EVC-procedure te kwalificeren (diploma behalen), kun je een EVC ook benutten om je vakvolwassenheid in je beroep aan te tonen. Daarvoor zijn er EVC-procedures ontwikkeld op basis van erkende beroepsstandaarden. Als je dus al langer in een beroep werkzaam bent, doet die standaard als maat voor de EVC meer recht aan je ervaring. Je kunt een branchecertificaat krijgen dat waarde heeft binnen die branche.

Welke ervaring telt?

Op welke (deel)certificaten je recht hebt, hangt af van je opleiding en ervaring. Een oud diploma, afgemaakte of onafgemaakte opleidingen, cursussen, werkervaring in Nederland of in het buitenland: het telt allemaal mee. Naast studie- of werkervaring telt ook je maatschappelijke ervaring. Want je leert niet alleen in het onderwijs, ook buiten de schoolmuren ontwikkel je je volop. Een voorbeeld is dat je voor kinderen hebt gezorgd, een ziek familielid hebt verzorgd, vrijwilligerswerk hebt gedaan bij de sportclub of actief bent geweest in de buurtvereniging. Dit geeft allemaal inzicht in jouw huidige kennis- en vaardigheidsniveau.

Ook diploma’s en certificaten

Ook worden je Eerder Verworven Kwalificaties (EVK's) zoals diploma’s en certificaten meegewogen. Heb je deze niet? Het EVC-traject is voor mensen met geen of weinig papieren - maar met en hoop ervaring - helemaal nuttig: eindelijk een kans om die ervaring te verzilveren!

Wat moet je doen?

Voor een EVC-procedure meld je je aan bij een EVC-organisatie, eventueel in overleg met je werkgever. Er zijn verschillende organisaties die EVC-procedures uitvoeren, zoals ROC's, hogescholen en particuliere instituten. Het EVC-loket van FCB kan je informatie geven over de aanbieders en mogelijkheden voor welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. Per EVC-organisatie kunnen de kosten, de aanpak en de waardering voor ervaring verschillen. Niet alle EVC-aanbieders mogen voor alle gebieden EVC-procedures aanbieden. Het Kenniscentrum EVC heeft een overzicht van alle erkende aanbieders en hun expertises. Informeer dus goed bij de organisatie van je keuze en kijk ook eens bij een organisatie die wat verder weg ligt. De mogelijke uitkomsten van de EVC-procedure wegen wellicht op tegen de extra reistijd.

De kosten

Een EVC-procedure kost gemiddeld tussen de 1000 en 1500 euro. De duurste EVC-procedures zijn die waar EVC-organisaties veel tijd steken in werkplekbezoeken, praktijktoetsen en loopbaanadviezen. Vraag vooral goed na wat een EVC kost en wat je daarvoor krijgt. Soms is een werkgever bereid om mee te betalen aan de EVC-procedure. In sommige cao's zijn afspraken gemaakt over vergoeding van de kosten van een EVC-procedure. Soms zijn er ook subsidiemogelijkheden voor een EVC, vaak via branche- of arbeidsmarktorganisaties. Voor Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang kun je hiervoor tercht bij het FCB. Zeker de moeite waard om vooraf naar te informeren! In sommige gevallen zijn de kosten van de EVC-procedure aftrekbaar van de belasting. Informeer hiernaar bij de Belastingdienst.

Portfolio verzamelen

Een EVC-procedure kost niet alleen geld. Het kost ook tijd om het bewijsmateriaal te verzamelen. Hoeveel tijd dat kost is erg afhankelijk van de vraag of je in de loop van de tijd zelf al bewijsstukken in een soort portfolio hebt verzameld. In de praktijk blijkt dat je wel tussen de twintig en veertig uur kwijt bent als je helemaal nog geen portfolio hebt. Maar dat loont ook de moeite, want je kunt die informatie ook later nog gebruiken. Je bent in totaal gemiddeld tussen de acht en twintig uur bezig met een EVC-procedure. Een opleiding volgen kost veel meer tijd. Ook daarom is een EVC-procedure bijna altijd de moeite waard!
EVC

Video bekijken

Wat is EVC? Hoe kun je een EVC procedure doorlopen en wat kan je er mee? De antwoorden worden in deze video gegeven.

Wat is het erkenningscertificaat?

Video bekijken

Het Ervaringscertificaat is een overzicht van wat je nu weet en kunt. Om dat te bepalen wordt gekeken naar wat je in praktijk hebt bijgeleerd. Je Ervaringscertificaat is dus, naast je eventuele diplomas, het bewijs van je kwaliteiten. Veel van wat je weet en kunt op je werk, heb je geleerd in de praktijk. Door al die praktijkervaring ben je nog waardevoller als medewerker. Als je je Ervaringscertificaat laat samenstellen, wordt die ervaring in kaart gebracht. Je kunt dan aantonen wat je nu weet en kunt. Bij je werkgever, bij toekomstige werkgevers of bij scholen, als je een vervolgopleiding wilt doen. Voor je Ervaringscertificaat hoef je geen examen te doen, het is een meting van wat je nu weet en kunt. Ga naar www.ervaringscertificaat.nl voor meer informatie

Ander diploma

Heb je nog geen zorg-, welzijns- of sportdiploma, maar wil je wel in één van deze sectoren gaan werken? Een baan vinden is goed mogelijk, zowel met als zónder een nieuw passend diploma. Vaak zul je wel, in een combinatie van werken en leren of via een cursus, een diploma moeten halen.

Zorg en welzijn

Bijna alle opleidingen in zorg en welzijn kun je volgen via werkend leren (BBL). Dat houdt onder andere in dat je een leerlingsalaris ontvangt. Zo zit je niet zonder inkomen en doe je al tijdens je studie werkervaring op. En: wie weet kun je je opleiding in kortere tijd afronden dan gebruikelijk is. Een onderwijsinstelling kan een diplomawaardering en/of EVC-traject uitvoeren om te zien of je vrijstellingen krijgt voor onderdelen van de opleiding.

Sport

In de sportsector worden de MBO-opleidingen alleen via de beroepsopleidende leerweg (BOL) aangeboden, dus niet via werkend leren. Er worden wel veel cursussen aangeboden voor bepaalde delen in de sport. Je kunt hierbij denken aan Pilates-docent, trainer van de F-pupillen of fitnessinstructeur.

Starten zonder goede vooropleiding

Zorg-, welzijns- en sportinstellingen hebben het liefst dat hun medewerkers gediplomeerd zijn voor de functie waarin ze werken. Voor sommige functies is dat zelfs vereist. Er zijn echter werkvelden waarin je ook zó aan de slag kunt. Denk bijvoorbeeld aan zorghulp in de thuiszorg, zorgassistent in de gehandicaptenzorg of baliemedewerker in een sportschool. Vaak biedt je werkgever je een (interne) opleiding aan, waardoor je de benodigde papieren alsnog kunt behalen.

Tip: vrijwilligerswerk

Je oude leven en/of baan vaarwel zeggen kan best een grote stap zijn. Is een baan in zorg, welzijn of sport wel wat je wilt? Je kunt dit ontdekken door vrijwilligerswerk te doen.

Oud diploma

Heb je in het verleden in zorg, welzijn of sport gewerkt en wil je weer aan de slag? Soms kan dat zonder bijscholing, soms heb je een nieuw diploma nodig om (weer) het werk van je keuze te kunnen doen.

Een korter onderwijstraject gericht op een actueel diploma?

Met een actueel diploma heb je het bewijs dat je beschikt over alle actuele kennis en vaardigheden. Om te weten wat jouw oude diploma waard is, ga je naar een onderwijsinstelling met je diploma en een overzicht van jouw relevante werkervaring. De onderwijsinstelling bepaalt hoe lang het onderwijstraject is om een actueel diploma te behalen. Hoe lang het onderwijstraject voor jou is, kan per onderwijsinstelling verschillen. Informeer daarom bij meerdere scholen wat voor jou de mogelijkheden zijn!

MBO-opleidingen - vergelijking oud diploma

Kijk voor informatie over niveau en inhoud van oude opleidingen op de site van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven): www.s-bb.nl/studenten/diplomawaardering-en-onderwijsvergelijking/oud-nederlands-mbo-diploma