Activiteitenbegeleider - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Activiteitenbegeleider

De activiteiten die een activiteitenbegeleider, begeleider dagcentrum of begeleider buurtcentrum bedenkt, zijn activiteiten die mensen ondersteunen bij het meedoen in de samenleving en bij het zo goed en zelfstandig mogelijk leven. De mensen met wie je werkt, leveren hier natuurlijk zelf ook een belangrijke bijdrage aan.

Delen
Activiteitenbegeleider
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat ga je doen?
Past het bij jou?

Over dit beroep

Als activiteitenbegeleider bedenk je steeds weer activiteiten voor én met mensen.

 

De activiteiten die een activiteitenbegeleider, begeleider dagcentrum of begeleider buurtcentrum bedenkt, zijn activiteiten die mensen ondersteunen bij het meedoen in de samenleving en bij het zo goed en zelfstandig mogelijk leven. De mensen met wie je werkt, leveren hier natuurlijk zelf ook een belangrijke bijdrage aan.

 

Je kunt dit beroep zowel op MBO- als op HBO-niveau uitoefenen. Ook kun je op veel verschillende plekken gaan werken. Denk aan een ziekenhuis, woonzorgcentrum, buurtcentrum of zelfs in een gevangenis. Bekijk waar je nog meer kunt werken.

Wat ga je doen?

Als activiteitenbegeleider, begeleider dagcentrum of begeleider buurtcentrum organiseer je passende activiteiten voor cliënten of (buurt)bewoners. Het doel is onder meer dat zij hun dagbesteding of werk op een zinvolle en plezierige manier invullen. Je laat ze bijvoorbeeld werken met muziek, beweging en spel. Of je geeft ze de vrijheid om te timmeren, schilderen of met de computer aan de gang te gaan.
 

Je doel is vaak ook om mensen individueel of in een groep te leren weer zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij deel te nemen. En ook kan het zo zijn dat een groep de leefomgeving of betrokkenheid in de buurt wil verbeteren en met jouw hulp hier activiteiten voor kan organiseren en uitvoeren.

 

Naast het verrichten van uitvoerend werk, begeleid je ook. Zo stuur je bijvoorbeeld vrijwilligers en verzorgenden aan. Het wordt steeds belangrijker het bestaande netwerk van cliënten actief in te schakelen. Denk aan familie, vrienden, buren…

 

Je kunt werken met ouderen, mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen, met buurtbewoners, met jongeren, psychiatrische cliënten, gedetineerden of patiënten in een ziekenhuis. Sommige mensen bemiddel je naar (vrijwilligers)werk. Dit heet arbeidsrehabilitatie of -participatie.

 

Als je werkt met afzonderlijke mensen stel je in overleg met de cliënt een activiteitenplan of rehabilitatieplan op. Je houdt daarbij zo veel mogelijk rekening met wat de cliënt wil en kan. Je kijkt en luistert goed naar de cliënten terwijl ze bezig zijn en maakt een verslag van je bevindingen. In besprekingen met het (buurt)team presenteer je de verslagen. Zo help je eraan mee dat de begeleiding goed op de cliënt afgestemd blijft.

 

Je werkt bijvoorbeeld samen met woonbegeleiders en geeft hen regelmatig tips hoe zij in de woonsituatie van cliënten ook iets met activiteiten kunnen doen. Of met jongerenwerkers, die met jou samen activiteitenprogramma’s opzetten en begeleiden.

Past het bij jou?

Je bent creatief en handig, beschikt over technisch inzicht en kunt activiteiten steeds weer aanpassen. Hierbij werk je meestal volgens een plan of bepaalde methode.

 

Als activiteitenbegeleider moet je goed kunnen kijken en luisteren, zodat je goed kunt inschatten welke activiteiten mensen kunnen en willen doen. Bovendien moet je veel geduld hebben. Je begeleidt bewoners en cliënten vaak stapje voor stapje naar een nieuwe persoonlijke overwinning. En dat kan even duren.

 

Sociale vaardigheden zijn belangrijk. Cliënten krijgen steeds meer mogelijkheden om zelf de regie van hun behandeling en begeleiding in handen te nemen. Dat betekent dat zij ook steeds vaker het eigen netwerk kunnen gebruiken.Je kunt je inleven in problemen en zorgen van cliënten en ze een beetje opbeuren. Daarnaast kun je respectvol omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Tot je werkzaamheden behoort steeds meer het organiseren, coördineren en het begeleiden en ondersteunen van anderen bij de uitvoering. Die anderen zijn dan vooral vrijwilligers, buurtbewoners met plannen, maar ook collega’s: verzorgenden of assistent-begeleiders dagbesteding.

 

Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk duidelijk uitdrukken. Je moet verslag uitbrengen over cliënten aan artsen, andere hulpverleners in een behandelteam of leidinggevenden. En je moet met buurtbewoners kunnen overleggen en plannen uiteenzetten.


Je vindt het prettig om met anderen samen te werken en bent in staat anderen duidelijk te maken wat je doet.

 

Je kunt verder denken dan activiteiten. Het beroep heeft steeds meer te maken met het algehele welzijn en de zelfredzaamheid van de cliënten en buurtbewoners.

 

Kortom, wat je nodig hebt is:

  • creativiteit
  • inlevings- en relativeringsvermogen
  • communicatieve vaardigheden
  • geduld
  • een gezonde dosis humor
  • iets planmatig kunnen aanpakken

 

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.
 

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

€2110 minimaal per maand, €3159 maximaal per maand