Ambulant hulpverlener jeugdzorg (jeugdzorgwerker) - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Ambulant hulpverlener jeugdzorg (jeugdzorgwerker)

De ambulant hulpverlener jeugdzorg wordt ook wel jeugdzorgwerker genoemd. In dit beroep werk je met jongeren die problemen hebben. Bijvoorbeeld met hun ouders of op school. Je helpt deze jongeren met het zoeken naar een oplossing voor hun probleem en geeft hen advies en begeleiding. Iets voor jou?

Delen
jeugdzorg
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat doet een ambulant hulpverlener jeugdzorg?
Past het bij je?

Over dit beroep

De ambulant hulpverlener jeugdzorg wordt ook wel jeugdzorgwerker genoemd.

 

In dit beroep werk je met jongeren die problemen hebben. Bijvoorbeeld met hun ouders of op school. Je helpt deze jongeren met het zoeken naar een oplossing voor hun probleem en geeft hen advies en begeleiding. Iets voor jou?

Wat doet een ambulant hulpverlener jeugdzorg?

Als ambulant hulpverlener jeugdzorg bied je hulp aan jongeren tot 21 jaar en hun ouders. In veel gevallen is er sprake van problemen in het gezin. Spijbelen, onhandelbaar zijn en het afsluiten voor contacten met anderen zijn hiervan uitingsvormen. Je begeleidt en ondersteunt de jongeren en hun ouders of pleegouders bij diverse van dit soort problemen.

 

Je voert intakegesprekken, doet onderzoek en stelt samen met de jongere een stappenplan op. Tijdens de begeleiding gebruik je hulpverleningsmethoden die op de hulpvraag van de jongere en eventueel op die van de ouders zijn afgestemd. De behandeling is gericht op de jongere of op de jongere én de ouders.

 

Soms is je hulp van korte duur, vaak gaat het om langduriger hulp of om bemiddeling in crisissituaties. Over het algemeen voer je individuele gesprekken, bij cliënten thuis of op je werkplek. Daarnaast verzorg je informatie- en adviesspreekuren.

 

Je hebt een coördinerende en organiserende rol in de hulpverlening, wat inhoudt dat je zonodig psychiatrisch of psychologisch onderzoek laat uitvoeren of andere hulpverlenende instanties inschakelt. Het onderhouden van contacten met andere jeugdzorginstellingen is zodoende een belangrijk aspect van je werk. Ook overleg je regelmatig met collega’s.

Past het bij je?

Voor dit beroep heb je goede mondelinge vaardigheden nodig, want het voeren van gesprekken maakt een belangrijk onderdeel uit van je werk. Als ambulant hulpverlener jeugdzorg kun je je bovendien goed verplaatsen in de jongere en de ouders/verzorgers en kun je goed observeren. Je moet tenslotte zien te achterhalen wat de aard en oorzaak van de problemen zijn.

 

Je behandeling is gericht op het laten verhelpen van die problemen. Je let daarbij op het gedrag en betrekt indien nodig de (pleeg)ouders bij de behandeling. Je moet hiervoor goed kunnen bemiddelen en onpartijdig optreden.

 

Crisissituaties kunnen veel van je stressbestendigheid en nachtrust vergen. Als een jongere 's nachts door zijn ouders op straat wordt gezet, er een zelfmoordpoging gedaan is of er hevige agressie plaats vindt, moet je daar mee om kunnen gaan!

 

Kortom, wat je nodig hebt is:

  • goede mondelinge en contactuele vaardigheden
  • bemiddelende kwaliteiten
  • stressbestendigheid en doortastendheid

 

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.

Specificaties:

KANS OP WERK

Hoog

SALARIS

1895 - €3575 per maand