Begeleider pleegzorg (jeugdzorgwerker) - Wist je dat...? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Begeleider pleegzorg (jeugdzorgwerker)

Als begeleider pleegzorg heet je ook wel jeugdzorgwerker. Het is een ingrijpende gebeurtenis, een kind in een pleeggezin plaatsen. Zowel voor het kind als voor de ouders als voor het pleeggezin. Als begeleider pleegzorg ondersteun je alle partijen. Bijvoorbeeld bij het wennen aan de nieuwe situatie of bij financiële en juridische zaken.

Delen
jeugdzorg
Choose
Your
Future
Wist je dat...

Wist je dat...

...je als begeleider pleegzorg er naartoe werkt om een kind weer terug te plaatsen in zijn eigen gezin? Hiervoor houd je goed in de gaten of de situatie in het gezin is veranderd en wat de ontwikkeling is van het kind in het pleeggezin.
 

...pleegzorg meerdere varianten kent, zoals crisisopvang, voltijdopvang en deeltijdopvang? Crisisopvang is er voor kinderen die door problemen in hun eigen gezin tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden met spoed, en vaak nog zonder zorgindicatie, in een pleeggezin geplaatst.
 

...pleegzorg de eerste keus is bij uithuisplaatsing van een kind? Dit omdat deze vorm van opvang het dichtst bij de natuurlijke situatie blijft.
 

...pleegouders en kinderen als eerste contact hebben met de bemiddelaar pleegzorg en daarna met de begeleider pleegzorg?

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

€2110 - €3452 per maand