Bemiddelaar pleegzorg (jeugdzorgwerker) - Wist je dat...? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Bemiddelaar pleegzorg (jeugdzorgwerker)

De bemiddelaar pleegzorg heet ook wel medewerker werving, selectie en bemiddeling pleegzorg.

Delen
jeugdzorg
Choose
Your
Future
Wist je dat...

Wist je dat...

...je als bemiddelaar pleegzorg een soort van ‘matchmaker’ bent? Je zorgt ervoor dat een kind bij het juiste pleeggezin terechtkomt.
 

...je wat kennis van de psychologie moet hebben? Dan ben je beter in staat te bemiddelen tussen de kinderen en het pleeggezin.
 

...pleegzorg de eerste keus is bij uithuisplaatsing van een kind? Dit omdat deze vorm van opvang het dichtst bij de natuurlijke situatie blijft.
 

...pleegzorg meerdere varianten kent, zoals crisisopvang, voltijdopvang en deeltijdopvang? Crisisopvang is er voor kinderen die door problemen in hun eigen gezin tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden met spoed, en vaak nog zonder zorgindicatie, in een pleeggezin geplaatst.
 

...je ook begeleider pleegzorg (jeugdzorgwerker) kunt worden? Je werkt er dan naartoe om een kind weer terug te plaatsen in zijn eigen gezin.
 

...pleegouders en kinderen als eerste contact hebben met de bemiddelaar pleegzorg en daarna met de begeleider pleegzorg?

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

€2728 - €4905 per maand