Buurtopbouwwerker (sociaal werker) - Wist je dat...? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Buurtopbouwwerker (sociaal werker)

Zorgt slechte straatverlichting, veel begroeiing of groepjes jongeren ervoor dat jij je onveilig voelt? De buurtopbouwwerker weet daar wel raad mee! Als buurtopbouwwerker heb je een stimulerende, verbindende en begeleidende rol. Zo bied je ondersteuning aan mensen die hun eigen woon- of werksituatie willen verbeteren. 

Delen
welzijn
Choose
Your
Future
Wist je dat...

Wist je dat...

...organiseren, regelen en contacten onderhouden met instanties een belangrijk onderdeel vormen van je werk?

 

...je grootste talent erin ligt om mensen te laten samenwerken en hun krachten te laten bundelen? 

 

...veel buurtopbouwwerkers inmiddels sociaal werkers worden genoemd of soms sociaal makelaar?

 

...buurtopbouwwerk een vorm is van sociaal cultureel werk? Ook wanneer je in de cao Sociaal werk kijkt, zie je dat buurtopbouwwerk onder de functie sociaal cultureel werker valt.

 

...het Opzoomeren in Rotterdam een mooi voorbeeld is van buurtopbouwwerk? Buurtbewoners van de Opzoomerstraat zijn ooit begonnen hun buurt jaarlijks een opknapbeurt te geven. Bijvoorbeeld door zwerfvuil van de straten te halen, mooie planten voor het raam te zetten en feestelijke versiering in de straat op te hangen. Inmiddels doet bijna heel Rotterdam mee!

Specificaties:

KANS OP WERK

Laag

SALARIS

2450 - €4115 per maand