Deskundige infectiepreventie - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Deskundige infectiepreventie

Als deskundige infectiepreventie kun je niet alleen in een ziekenhuis werken, maar in alle zorginstellingen waarbij het gevaar bestaat dat infecties of micro-organismen een kans krijgen. In zo'n zorginstelling houd jij je bezig met het voorkomen of terugdringen van deze infecties. Voor dit beroep heb je goede contactuele eigenschappen nodig, want je moet medewerkers ervan overtuigen om de benodigde maatregelen te treffen.

Delen
Deskundige Infectiepreventie
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat doet een deskundige infectiepreventie?
Past het bij je?

Over dit beroep

Als deskundige infectiepreventie kun je niet alleen in een ziekenhuis werken, maar in alle zorginstellingen waarbij het gevaar bestaat dat infecties of micro-organismen een kans krijgen. In zo'n zorginstelling houd jij je bezig met het voorkomen of terugdringen van deze infecties.

 

Voor dit beroep heb je goede contactuele eigenschappen nodig, want je moet medewerkers ervan overtuigen om de benodigde maatregelen te treffen.

Wat doet een deskundige infectiepreventie?

Ziekenhuisinfecties zijn infecties die in een instelling van de gezondheidszorg ontstaan. Daar zijn veel mensen bij elkaar, die onder andere door hun gezondheidsproblemen, behandelingen en ingrepen een verhoogde kans hebben op het oplopen van een infectie. Het krijgen van zo’n infectie levert voor de patiënt veel leed en een langere opnameduur op. Voor de gezondheidszorg betekent dit een behoorlijke kostenpost.

 

Als deskundige infectiepreventie houd je je actief bezig met hygiëne en het voorkomen, opsporen en bestrijden van ziekenhuisinfecties in een zorginstelling. Je hebt een belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit van zorg!

 

Hiervoor werk je nauw samen met anderen zoals de arts-microbioloog en andere leden van de infectiepreventiecommissie. Je adviseert de directie, leidinggevenden, leden van de medische staf en de overige medewerkers in een ziekenhuis over de preventie (het voorkomen) van ziekenhuisinfecties en over de maatregelen die daarvoor getroffen moeten worden.

 

Alle afdelingen en diensten die invloed kunnen hebben op de hygiëne en het voorkomen van infecties, vallen binnen jouw werkgebied. Je geeft scholing, voorlichting en instructies aan medewerkers, controleert of ze zich houden aan het infectiepreventiebeleid en houdt in de gaten of dit beleid effect heeft. Op het moment dat je situaties tegenkomt die een hoger besmettingsgevaar kunnen opleveren, rapporteer je dat.

 

Ook registreer je de voorkomende ziekenhuisinfecties of patiënten met ziekenhuisinfecties. Op deze manier krijg je inzicht in het ontstaan van infecties, de mate waarin bepaalde infecties zich voordoen, bij welke patiënten ze voorkomen en de risicofactoren die een rol spelen. Je evalueert bovendien of de genomen maatregelen effect hebben. Je rapporteert je onderzoeksbevindingen aan de infectiepreventiecommissie en de betrokken afdelingen. 

Past het bij je?

Je krijgt te maken met heel veel verschillende mensen. Medewerkers, leidinggevenden, directie en patiënten. Je moet dus goed met mensen om kunnen gaan.

 

Als deskundige infectiepreventie adviseer je medewerkers over de richtlijnen en maatregelen die van belang zijn om zowel infecties bij patiënten te voorkomen als de medewerkers te beschermen. Dit betekent dat je nogal eens wat op- of aanmerkingen moet maken en over overtuigingskracht moet beschikken. Hiervoor moet je sterk in je schoenen staan!

 

Om inzicht te krijgen in hoe vaak infecties voorkomen en wat het effect van genomen maatregelen is, verzamel je gegevens, doe je onderzoek en maak je hiervan rapportages. Je moet je dus zowel mondeling als schriftelijk goed uit kunnen drukken in de Nederlandse, maar ook in de Engelse taal.

 

Op het gebied van infecties en infectiepreventie vindt zowel nationaal als internationaal veel onderzoek plaats. Op basis hiervan worden regelmatig nieuwe richtlijnen vastgesteld. Als ziekenhuishygiënist verdiep je je in deze ontwikkelingen en zoek je voortdurend nieuwe middelen en manieren om effectief beleid in te voeren. Je moet het dus leuk vinden om je in diverse onderwerpen te verdiepen.

 

Kortom, wat je nodig hebt is:

  • goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
  • stevige persoonlijkheid
  • overtuigingskracht
  • interesse in onderzoek en het verbeteren van werkprocessen
  • goede beheersing van de Engelse taal

 

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.

Specificaties:

KANS OP WERK

Hoog

SALARIS

3374 - €6971 per maand