Educatiemedewerker (jeugdzorgwerker) | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Educatiemedewerker (jeugdzorgwerker)

Als educatiemedewerker ondersteun je mensen die een achterstand hebben in taal, sociale vaardigheden, werk of opleiding. Je maakt zelf een opleidingsprogramma of bedenkt leuke maar leerzame recreatieve activiteiten. Educatiemedewerker is een specifieke vorm van het beroep sociaal werker. Binnen de jeugdzorg wordt de educatiemedewerker sinds kort ook wel jeugdzorgwerker genoemd. 

Delen
jeugdzorg
Choose
Your
Future