Educatiemedewerker (jeugdzorgwerker) - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Educatiemedewerker (jeugdzorgwerker)

Als educatiemedewerker ondersteun je mensen die een achterstand hebben in taal, sociale vaardigheden, werk of opleiding. Je maakt zelf een opleidingsprogramma of bedenkt leuke maar leerzame recreatieve activiteiten. Educatiemedewerker is een specifieke vorm van het beroep sociaal werker. Binnen de jeugdzorg wordt de educatiemedewerker sinds kort ook wel jeugdzorgwerker genoemd. 

Delen
jeugdzorg
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat doet een educatiemedewerker?
Past het bij je?

Over dit beroep

Als educatiemedewerker ondersteun je mensen die een achterstand hebben in taal, sociale vaardigheden, werk of opleiding. Je maakt zelf een opleidingsprogramma of bedenkt leuke maar leerzame recreatieve activiteiten.

 

Educatiemedewerker is een specifieke vorm van het beroep sociaal werker. Binnen de jeugdzorg wordt de educatiemedewerker sinds kort ook wel jeugdzorgwerker genoemd. 

Wat doet een educatiemedewerker?

Mensen die een achterstand hebben in kennis of vaardigheden hebben er soms niets aan om regulier onderwijs te volgen. Daar gelden toelatingseisen waar ze niet aan voldoen, de opleidingen duren te lang of zijn te algemeen. Voor allochtone vrouwen, jongeren met gedrags- of psychiatrische stoornissen, langdurig werklozen of andere minderheden worden daarom cursussen of opleidingsprogramma’s ontwikkeld die precies zijn afgestemd op hun leerdoelen.

 

Als educatiemedewerker ontwikkel je deze educatieve programma’s, vaak in overleg met de deelnemers. Ook voer je de programma’s zelf uit. Voorbeelden zijn een training sociale vaardigheden, Nederlandse taalbeheersing, leren fietsen of een computercursus. 

 

In je werk kan de kennisoverdracht of het aanleren van vaardigheden centraal staan. Zo bereid je iemand voor op het volgen van een reguliere opleiding of op het vinden en behouden van een baan. Maar vaak is het ook belangrijk dat mensen elkaar door het educatieve programma ontmoeten en een sociaal netwerk opbouwen.

 

Als het educatieve programma onderdeel uitmaakt van een hulpverleningsbehandelplan, lever je een bijdrage aan het vaststellen, aanpassen en evalueren van het plan. Je adviseert vrijwilligers- en andere organisaties voor vormings-, ontwikkelings- of buurtwerk bij het zelfstandig maken van educatieve programma’s en onderhoudt eventueel contacten met ouders, school of werk. 

Past het bij je?

Je moet je voor dit werk goed kunnen verplaatsen in de kennis, vaardigheden en motivatie van deelnemers. Zij komen uit een andere cultuur, hebben sociale problemen of achterstanden waarmee je rekening moet houden.

 

Je kunt mensen motiveren en kunt goed uitleggen. Voor een groep spreken is voor jou geen probleem. Voor het maken van de programma’s en evaluaties beschik je bovendien over goede schriftelijke vaardigheden.

 

Je zult soms moeten opkomen voor de belangen van je cliënten of problemen moeten oplossen met andere instanties zoals school of werkgever. Je staat stevig in je schoenen en laat op z’n tijd je tanden zien.

 

Kortom, wat je nodig hebt is:

  • inlevingsvermogen
  • een motiverende persoonlijkheid
  • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
  • zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen

 

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

2370 - €3785 per maand