Educatiemedewerker (jeugdzorgwerker) - Wist je dat...? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Educatiemedewerker (jeugdzorgwerker)

Als educatiemedewerker ondersteun je mensen die een achterstand hebben in taal, sociale vaardigheden, werk of opleiding. Je maakt zelf een opleidingsprogramma of bedenkt leuke maar leerzame recreatieve activiteiten. Educatiemedewerker is een specifieke vorm van het beroep sociaal werker. Binnen de jeugdzorg wordt de educatiemedewerker sinds kort ook wel jeugdzorgwerker genoemd. 

Delen
jeugdzorg
Choose
Your
Future
Wist je dat...

Wist je dat...

...je ook met dak- en thuislozen kunt werken? In Groningen is bijvoorbeeld een project opgezet om thuislozen te leren internetten. De gedachte erachter: thuislozen zijn nooit bereikbaar voor familie, vrienden of hulpverleners. Als ze vanaf verschillende plaatsen mail kunnen ontvangen en versturen, kunnen ze beter contact onderhouden met de buitenwereld of zelfs via e-mail een slaapplaats reserveren!

 

...‘vormingswerker’ een oude benaming is voor dit beroep?

 

...het in dit beroep niet altijd om leeractiviteiten hoeft te gaan? Soms kunnen recreatieve activiteiten ook heel zinvol zijn. De bedoeling van activiteiten zoals een spelletjesmiddag, feest of bingoavond is dat ze het leef-, leer- of behandelingsklimaat in een organisatie bevorderen.


...het beroep sociaal cultureel werker verwant is aan het beroep educatiemedewerker?

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

2370 - €3785 per maand