Gedragswetenschapper - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Gedragswetenschapper

Als gedragswetenschapper ben je geïnteresseerd in het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Bij mensen met gedragsproblemen voer je diagnostisch onderzoek uit. Je stelt vervolgens een behandelplan op en coördineert de behandeling.

Delen
gedragswetenschapper
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat ga je doen?
Past het bij je?

Over dit beroep

Als gedragswetenschapper ben je geïnteresseerd in het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Bij mensen met gedragsproblemen voer je diagnostisch onderzoek uit. Je stelt vervolgens een behandelplan op en coördineert de behandeling.

Wat ga je doen?

Als gedragswetenschapper werk je met mensen die gedragsproblemen hebben. Je voert diagnostisch onderzoek uit en gaat samen met je cliënten aan de slag om de problemen te verminderen of op te lossen.


Cliënten
Je werkt met bijvoorbeeld kinderen en jongeren, mensen met beperkingen, psychiatrisch patiënten of gevangenen. Zij wonen of verblijven over het algemeen in een instelling of komen er voor dagbehandeling.


Onderzoeken en behandelen
Voor het onderzoek en de behandeling praat je met je cliënten en observeer je hun gedrag. Ook maak je gebruik van de input van andere professionals, zoals jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, psychologen en groepsleiders.


Coördineren
Je levert een vakmatige inbreng bij het op- en bijstellen van behandelplannen. De coördinatie van de zorg is jouw verantwoordelijkheid; je stemt de inbreng van de hulpverlenende instanties goed op elkaar af, bewaakt en evalueert de uitvoering van de behandeling. Als de hulpverlening dreigt vast te lopen, grijp jij in.


Adviseren
Je adviseert andere hulpverleners gevraagd en ongevraagd over het toepassen van therapieën. De leidinggevenden, uitvoerend medewerkers en ouders of verzorgers kunnen rekenen op jouw advies en ondersteuning.


Beleid ontwikkelen
Daarnaast bevorder je de deskundigheid van interne medewerkers. Je geeft voorlichting over rapportages, onderzoeksvragen, strafzittingen, omgangs- en bezoekregelingen en uithuisplaatsingen. Ook lever je bijdragen aan de ontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie. Je signaleert tekortkomingen in het hulpverleningsaanbod en maakt daar verbetervoorstellen voor.

Past het bij je?

Als gedragswetenschapper ben je geïnteresseerd in mensen en het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Het geeft je voldoening cliënten te helpen, en je vindt het geen bezwaar steeds geconfronteerd te worden met problemen.

 

Je hebt een scherp oog voor menselijk gedrag, luistert geduldig en kunt je inleven in een cliënt. Bovendien weet je een gesprek zo te leiden dat je cliënt zelfstandig onder woorden kan brengen wat hij denkt en voelt.

 

Je beschikt over analytisch vermogen. Dit is nodig om te beoordelen welke test je inzet en hoe je daaruit conclusies trekt.

 

Je kunt samenwerken met verschillende disciplines: de team- of groepsleider, psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker en anderen die jou informatie kunnen geven over de cliënt. Goed kunnen coördineren en overleggen zijn andere onmisbare eigenschappen in dit werk.


Kortom, je beschikt over:

  • interesse in mensen en hun gedrag
  • geduld en inlevingsvermogen
  • een goede luister- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
  • analytisch vermogen
  • goede contactuele eigenschappen


Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.
 

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

2728 - €5939 per maand