Geestelijk verzorger - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Geestelijk verzorger

Je hoofdtaak als geestelijk verzorger is het begeleiden en het verlenen van hulp aan mensen die tijdelijk in een zorginstelling zijn opgenomen of aan mensen die er wonen. De hulp en begeleiding die je biedt, kan gebaseerd zijn op een geloofs- of levensovertuiging, maar dit hoeft niet. Samen met de patiënt, cliënt of bewoner (of diens familie en vrienden) richt je je op fundamentele vragen over ziekte en gezondheid, dood en leven, en op de verwerking van hun situatie.

Delen
ggz
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat doet een geestelijk verzorger?
Past het bij je?

Over dit beroep

Wat is een geestelijk verzorger? Je hoofdtaak als geestelijk verzorger is het begeleiden en het verlenen van hulp aan mensen die tijdelijk in een zorginstelling zijn opgenomen of aan mensen die er wonen. Als geestelijk verzorger kun je ook bij mensen thuis komen om hen steun en begeleiding te bieden. De hulp en begeleiding die je biedt, kan gebaseerd zijn op een geloofs- of levensovertuiging, maar dit hoeft niet.

 

Samen met de patiënt, cliënt of bewoner (of diens familie en vrienden) richt je je op fundamentele vragen over ziekte en gezondheid, dood en leven, en op de verwerking van hun situatie.

 

Wat doet een geestelijk verzorger?

Mede door de ontkerkelijking in Nederland  is geestelijk verzorger een beroep in ontwikkeling.

 

Als geestelijk verzorger in een zorginstelling bestaat je hoofdtaak uit de begeleiding van en hulpverlening aan mensen die tijdelijk in een zorginstelling zijn opgenomen of aan mensen die er wonen. Als geestelijk verzorger kun je ook bij mensen thuis komen om hen steun en begeleiding te bieden. De hulp en begeleiding die je biedt, kan gebaseerd zijn op een geloofs- of levensovertuiging, maar dit is niet noodzakelijk. Samen met de patiënt, cliënt of bewoner (of diens familie en vrienden) richt je je op fundamentele vragen over ziekte en gezondheid, dood en leven, en op de verwerking van de situatie waarin zieken en mensen met beperkingen verkeren.


Je hebt veel individuele gesprekken met mensen, maar kunt ook hulp en begeleiding bieden via bijvoorbeeld groepsgesprekken of meditatie. Mogelijk verzorg je kerkdiensten en verschillende (liturgische) activiteiten, zoals rouw- en jubileumvieringen, ziekenzalvingen en bezinningsbijeenkomsten. Steeds meer geestelijk verzorgers doen dit echter niet.

 

Geestelijk verzorgers in instellingen hebben veel contact met andere zorgverleners, bijvoorbeeld om een bijdrage te leveren aan het individuele zorgplan dat zij voor de patiënt of bewoner opstellen. Maar ook om als vertrouwenspersoon voor deze medewerkers te fungeren en vragen te bespreken over bijvoorbeeld euthanasie of beëindiging van de behandeling. Je kunt ook lessen en cursussen verzorgen voor de medewerkers, en begeleidt vrijwilligers.


In de instelling lever je bovendien een belangrijke bijdrage aan de discussies over (en het uitdragen van) de ethische en levensbeschouwelijke opvattingen van de instelling.

 

Andere belangrijke taken van een geestelijk verzorger zijn het onderhouden van contacten met collega’s, patiëntenverenigingen, RIAGG’s, thuiszorgorganisaties, (in sommige gevallen) kerken en levensbeschouwelijke instellingen, en andere betrokkenen.

Past het bij je?

Je hebt als geestelijk verzorger veel met mensen te maken. Niet alleen met patiënten, cliënten en bewoners, maar ook met hun familie en vrienden, andere zorgverleners, vrijwilligers en mensen die werkzaam zijn in kerken, levensbeschouwelijke instellingen en verwante zorgorganisaties. Je moet daarom goed kunnen luisteren en mensen in hun waarde kunnen laten. Maar ook een discussie ga je niet uit de weg, zodat je daarmee een bijdrage levert aan de bewustwording van mensen.

 

Het uitgangspunt in je werk is de levens- of geloofsovertuiging van een patiënt. Het is daarom belangrijk dat je open staat voor andere levensovertuigingen. Omdat levensvragen nooit neutraal zijn, is het belangrijk dat je zelf ook een levensovertuiging hebt en daarop kunt reflecteren. Zo kun je patiënten en bewoners de geestelijke verzorging bieden die bij hen past. Je levensovertuiging hoeft geen godsdienstige te zijn: je kunt ook vanuit bijvoorbeeld humanistische denkbeelden mensen begeleiden en helpen.


Kortom, wat je nodig hebt is:

  • interesse in levensvragen vanuit verschillende levensbeschouwingen.
  • een eigen levens- of geloofsovertuiging, maar ook openheid voor andere levensvisies
  • goede communicatieve vaardigheden


Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

2938 - €5939 per maand