Geriatrieverpleegkundige - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Geriatrieverpleegkundige

In het beroep geriatrieverpleegkundige ben je gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Jouw patiënten hebben een hoge leeftijd, zijn kwetsbaar en hebben vaak meerdere (lichamelijke, psychische en/of sociale) problemen tegelijk. Dit vraagt om een specifieke deskundigheid. Jij stelt de diagnose, maakt een verpleegplan en coördineert de zorg.

Delen
ouderenzorg
Choose
Your
Future
Over dit beroep

Over dit beroep

In het beroep geriatrieverpleegkundige ben je gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Jouw patiënten hebben een hoge leeftijd, zijn kwetsbaar en hebben vaak meerdere (lichamelijke, psychische en/of sociale) problemen tegelijk. Dit vraagt om een specifieke deskundigheid.

 

Jij stelt de diagnose, maakt een verpleegplan en coördineert de zorg.

 

Beroep geriatrieverpleegkundige

Als geriatrieverpleegkundige stel je een verpleegkundige diagnose en maak je een verpleegplan. Dat kan ingewikkeld zijn, omdat jouw patiënten vaak meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Denk aan geheugen- en gedragsproblemen, incontinentie, hartfalen, diabetes, pijn, eenzaamheid of een depressie.

 

De zorgvragen van jouw patiënten kunnen acuut en levensbedreigend zijn, maar ook chronisch. Sommige patiënten zijn in de laatste fase van hun leven gekomen en krijgen een palliatieve behandeling.

 

Je maakt deel uit van een interdisciplinair behandelteam. Dit wisselt van samenstelling, en bestaat bijvoorbeeld uit een klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde, ouderenpsychiater, neuroloog, neuropsycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger. Jij coördineert de zorg in dit team.

 

Zelf verleen je ook zorg. Het gaat dan niet alleen om lichamelijke zorg, maar ook om psychosociale begeleiding van de patiënten en hun mantelzorgers. Het vergroten van de zelfredzaamheid van patiënten staat altijd voorop. Je kijkt welke rol de mantelzorger daar na de opname bij kan spelen, en bereidt hem of haar voor op die taak. Natuurlijk hou je daarbij rekening met de draagkracht van de mantelzorger. Verder hou je contact met de zorgverleners uit de eerste en tweede lijn die de zorg na de opname gaan overnemen. Jij geeft deze zorgverleners advies.

 

Tot slot draag je als geriatrieverpleegkundige je kennis en kunde over op zorgprofessionals in opleiding.

 

Specificaties:

KANS OP WERK

Hoog