Gezinshuisouder (jeugdzorgwerker) - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Gezinshuisouder (jeugdzorgwerker)

Als gezinshuisouder ben je een soort pleegouder. Het verschil is dat je in dienst bent van een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. Je kunt ook als franchisenemer een gezinshuis runnen. Je bent dan ondernemer.

Delen
jeugdzorg
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat ga je doen?
Past het bij je?

Over dit beroep

Als gezinshuisouder ben je een soort pleegouder. Het verschil is dat je in dienst bent van een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. Je kunt ook als franchisenemer een gezinshuis runnen. Je bent dan ondernemer.

Je werkt gericht met andere deskundigen aan de ontwikkeling van de jongeren en kinderen die bij je wonen.

Je hoeft geen speciale opleiding te hebben gevolgd, maar houdt van kinderen en jongeren. Je weet hoe je met hen en hun problemen om moet gaan.

Wat ga je doen?

Een gezinshuis is een gewoon woonhuis waar kinderen of jongeren tot 21 jaar een veilige plek vinden. Als gezinshuisouder bied je in feite je eigen gezin aan als professionele hulpverleningsvorm. Het doel is dat de jongeren na verloop van tijd terug naar huis kunnen, opgenomen worden in een pleeggezin, naar kamertraining gaan of zelfstandig gaan wonen.


De kinderen en jongeren die in een gezinshuis geplaatst worden, hebben veelal complexe problemen. Daardoor hebben ze behoefte aan een overzichtelijke leefsituatie waarin ook ruimte is voor loyaliteit aan hun eigen ouders. 


Het aantal kinderen dat in een gezinshuis kan wonen ligt tussen de één en de acht, met een gemiddelde van drie of vier. De kinderen kunnen normaal begaafd zijn, maar kunnen ook een verstandelijke of lichamelijke handicap hebben. Velen hebben mishandeling, misbruik of verwaarlozing meegemaakt.


Als gezinshuisouder voed je de jongeren op en begeleid je hen. Daarbij neem je de rol van de ouders niet over. Je observeert, stimuleert en activeert de bewoners, waarbij je je baseert op een hulpverlenings- of behandelplan. Je ziet toe op de dagelijkse gang van zaken zoals schoolgaan of eten. Ook onderhoud je contacten met de school en de ouders. 


Je kunt ondersteuning bij je werk krijgen van hulpverleners zoals een pedagogisch medewerker en orthopedagoog. Je weet je kennis en ervaring goed te profileren om samen een sterk team te vormen. Je stuurt andere hulpverleners die in huis werken aan, neemt deel aan overleg en maakt rapportages over de gang van zaken.

Het is mogelijk dat je zelf zorgdraagt voor het aanleren van sociale en praktische vaardigheden aan bewoners. Daarbij zorg je dan ook voor een systematische uitvoering van de opvoedings- en behandelplannen, bijvoorbeeld door het maken van gedragsbeschrijvingen.

Past het bij je?

Als je interesse hebt in het opvoeden van kinderen met gedragsproblemen, is gezinshuisouder een mooie baan. Je moet er voor dit werk wel tegen kunnen dat er geen scheiding is tussen werk en privé. Tenslotte leef je samen met je cliënten zoals in een gewoon gezin.

Belangrijk in dit werk is dat je beschikt over communicatieve vaardigheden. Deze heb je nodig om de jongeren met gedragsproblematiek goed te kunnen begeleiden. Om hun gedrag te kunnen controleren en corrigeren moet je doortastend zijn en consequent kunnen optreden. Je beschikt ook over probleemoplossend vermogen.

Bovendien heb je sociale vaardigheden nodig voor het onderhouden van informatieve contacten met (pleeg)ouders, familie, scholen, externe instanties en dergelijke.

Voor het opstellen van gedragsbeschrijvingen en het rapporteren over je bevindingen moet je je tot slot schriftelijk goed kunnen uitdrukken.


Kortom, wat je nodig hebt is:
- interesse in het opvoeden van kinderen
- werk en privé kunnen mixen
- doortastend en consequent zijn
- probleemoplossend vermogen
- sociale en communicatieve vaardigheden (ook schriftelijk)


Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

€2672 - 4349 per maand