Gezondheidszorgpsycholoog - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Gezondheidszorgpsycholoog

Als gezondheidszorgpsycholoog met BIG-registratie (GZ-psycholoog) stel je zelfstandig diagnoses bij je cliënten en zorg je voor goede begeleiding en behandeling. Je behandelt mensen met minder complexe problemen (basis GGZ) of juist meer complexe problemen (specialistische GGZ). Je doelgroep is breed, denk aan verslaafden maar ook aan jongeren die slecht in hun vel zitten.

Delen
ggz
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat doet een gezondheidszorgpsycholoog?
Past het bij je?

Over dit beroep

Als gezondheidszorgpsycholoog met BIG-registratie (GZ-psycholoog) stel je zelfstandig diagnoses bij je cliënten en zorg je voor goede begeleiding en behandeling. Je behandelt mensen met minder complexe problemen (basis GGZ) of juist meer complexe problemen (specialistische GGZ). Je doelgroep is breed, denk aan verslaafden maar ook aan jongeren die slecht in hun vel zitten.

 

Je hebt veel te maken met het hersengebied, kortom, je duikt in het menselijk brein.

Wat doet een gezondheidszorgpsycholoog?

Als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) behandel je patiënten in de basis GGZ en specialistische GGZ. In de basis GGZ behandel je mensen met minder complexe problemen. In de specialistische GGZ behandel je mensen die meer complexe problemen hebben.
Je hebt te maken met de classificatie van psychische stoornissen volgens het DSM-V (Diagnostic Statistical Manual).


Werkzaamheden GZ-psycholoog
Als GZ-psycholoog werk je zelfstandig aan de diagnostiek en behandeling van je cliënten. 

 

  • Diagnostiek: je voert nauwkeurig onderzoek uit. Onder meer door gesprekken met je cliënt en gebruik van psychologische testen of vragenlijsten. Mogelijk werk je ook met spelmateriaal, bijvoorbeeld met kinderen of mensen met een beperking.

 

  • Behandeling: bij het opstellen van het behandelplan houd je rekening met de wensen en behoeften van je cliënt. Een voorbeeld van een behandeling is EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval of een geweldsincident. Is medicatie nodig voor de behandeling? Dan vindt er overleg plaats tussen de psycholoog, arts of verpleegkundig specialist.

 

  • Verslaglegging: je rapporteert de gesprekken, evalueert het traject en hebt mogelijk overleg met andere zorgverleners. Deze verslagen en bevindingen leg je vast in een dossier. Zo bewaak je de vooruitgang van je cliënt.


Multidisciplinair team
In de specialistische GGZ vindt regelmatig multidisciplinair overleg plaats. De klinisch psycholoog BIG-geregistreerd en de psychiater hebben de eindbeslissing. Daarnaast speelt de GZ-psycholoog ook een belangrijke rol. Het multidisciplinaire team kan verder bestaan uit huisartsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundig specialisten of psychiatrisch verpleegkundigen. 

Past het bij je?

Als GZ-psycholoog ben je geïnteresseerd in mensen en het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Het geeft je voldoening cliënten te helpen, en je vindt het geen bezwaar steeds geconfronteerd te worden met problemen. Dit vereist een stevige persoonlijkheid.

 

Je kunt voldoende afstand bewaren tot de problemen van je cliënten. Zo voorkom je dat je er persoonlijk bij betrokken raakt.

 

Je weet je goed uit te drukken en kunt goed luisteren. Zo help je de cliënt onder woorden te brengen wat hij of zij denkt en voelt. Inlevingsvermogen is van belang om rekening te kunnen houden met de wensen en behoeften van je cliënt.


Integriteit en geduld zijn andere belangrijke eigenschappen van een gezondheidszorgpsycholoog.
 

Tot slot kun je zowel zelfstandig werken als in een multidisciplinair team.


Kortom, je beschikt over:

  • interesse in mensen en een stevige persoonlijkheid
  • een goede luister- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
  • inlevingsvermogen
  • integriteit en geduld
  • het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken


Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.
 

Specificaties:

KANS OP WERK

Hoog

SALARIS

3265 - €5130 per maand