HBO-verpleegkundige/ regieverpleegkundige - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

HBO-verpleegkundige/ regieverpleegkundige

In het beroep regieverpleegkundige combineer je coördinerende zorgtaken met verpleegtechnische en verzorgende werkzaamheden. Wil jij HBO-verpleegkundige/regieverpleegkundige worden? Dan kies je voor een vak met afwisseling, waarmee je in diverse zorginstellingen en functies aan de slag kunt.

Delen
welzijn
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat ga je doen?
Salaris HBO verpleegkundige
Past het bij je?

Over dit beroep

In het beroep regieverpleegkundige combineer je coördinerende zorgtaken met verpleegtechnische en verzorgende werkzaamheden.

 

Wil jij HBO-verpleegkundige/regieverpleegkundige worden? Dan kies je voor een vak met afwisseling, waarmee je in diverse zorginstellingen en functies aan de slag kunt.

 

Beroep regieverpleegkundige

In het beroep HBO-verpleegkundige heb je de regie over een deel van de zorgverlening. In jouw coördinerende rol stel je onder meer de zorgbehoefte van je patiënten vast. Daarnaast stel je het verpleegkundig zorgplan op. Je wijst patiënten toe aan jouw collega's en je bewaakt de continuïteit van de zorg.

 

Jij bent als regieverpleegkundige het aanspreekpunt voor patiënten en hun naasten. De taken van een HBO-verpleegkundige zijn veelomvattend. Je geeft informatie over de aandoening en het ziekteverloop. Ook geef je psychosociale begeleiding aan jouw patiënten. Zo nodig verwijs je patiënten naar andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, psychologen of sociaal werkers. Als verpleegkundige op HBO-niveau overleg je ook regelmatig met deze zorgverleners en met artsen over de best mogelijke zorg voor jouw patiënten.

 

Verder verleen je verpleegkundige zorg. Dit betekent onder meer dat je medicatie verstrekt en voorbehouden handelingen verricht. Denk aan het verzorgen van wonden, inbrengen van een katheter, geven van injecties en aanleggen van infusen.

 

Jouw precieze taken zijn afhankelijk van de afdeling of instelling waar je werkt. Werk je bijvoorbeeld op de chirurgische afdeling van een ziekenhuis, dan bereid je ook medische onderzoeken en operaties voor door de benodigde instrumenten en apparatuur klaar te zetten.

 

Regieverpleegkundige worden? Veel mogelijkheden

Competenties HBO-verpleegkundige: je moet onder andere zorgvuldig zijn en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Je moet ook goed kunnen omgaan met (vaak mondige) mensen. Bekijk ook de andere eigenschappen die belangrijk zijn voor dit beroep.

 

Als regieverpleegkundige ben je breed opgeleid. Je kunt dan ook aan de slag in diverse functies en zorginstellingen. Je werkt bijvoorbeeld met (chronisch) zieken, psychiatrisch patiënten, kinderen, ouderen of mensen met een verstandelijke beperking.

 

Update regieverpleegkundige/ geen wet BIG II

Door nieuwe wetgeving krijgt het beroep HBO-verpleegkundige niet langer een invulling als regieverpleegkundige. Werkgevers en werknemers in de zorg gaan opnieuw met elkaar afstemmen wat de functie-indeling (met bijbehorende beroepsnamen) van de verpleegkundige beroepsgroep precies wordt. De beschrijving op deze pagina geeft je een beeld van de beroepspraktijk, maar krijgt binnenkort dus wel een update. Ondertussen kun je natuurlijk nog steeds gewoon een opleiding volgen tot verpleegkundige! 

Wat ga je doen?

Als HBO-verpleegkundige (kwalificatieniveau 6) ben je zeer breed opgeleid. Dat biedt de mogelijkheid in diverse functies en in een groot scala aan zorginstellingen aan de slag te gaan. Je werkt bijvoorbeeld met ouderen, (chronisch) zieken, psychiatrisch patiënten, kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking. Je voert de regie over de zorgverlening: jij zorgt ervoor dat ziek mensen worden verzorgd (door jou en je collega’s) en je leert patiënten zo goed mogelijk met hun aandoening(en) om te gaan. Bij gezonde mensen is preventie het voornaamste doel.

 

Mensen blijven steeds langer thuis wonen en/of gaan eerder naar huis uit het ziekenhuis. Mensen die wel in een ziekenhuis of zorginstelling verblijven, hebben vaak intensieve zorg nodig. Je hebt als verpleegkundige op HBO-niveau daardoor te maken met complexe zorgtaken.


Coördinerende taken
Als regieverpleegkundige heb jij een coördinerende rol. Je stelt een verpleegkundige diagnose en een verpleegplan op. Deze vormen de leidraad voor jouw werk. Je let op het totale functioneren van een patiënt en maakt een ondersteuningsplan. Je begeleidt ook collega's bij de uitvoering van hun zorgtaken. Daarbij bewaak je de kwaliteit van alle zorg. Jij bent degene die de regie heeft over de zorg van een patiënt.


Overleg
Je voert regelmatig overleg met collega's en andere professionals, zoals fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en artsen. In de thuissituatie is dat bijvoorbeeld met wijkteams of thuiszorgorganisaties. Ook houd je de ontwikkelingen in de zorg bij en speelt daarop in.


Verpleegtechnische en verzorgende werkzaamheden
Naast je coördinerende zorgtaken voer je ook verpleegtechnische en verzorgende werkzaamheden uit. Je legt infusen aan, verzorgt wonden en geeft injecties. Ook leer je patiënten hoe ze zelfstandig de effecten van hun ziekte kunnen terugdringen. Bijvoorbeeld door te laten zien hoe ze zichzelf kunnen injecteren. Ook bewaak je patiënten die afhankelijk zijn van apparaten of die psychisch of lichamelijk instabiel zijn. Daarnaast begeleid je mensen met gedragsstoornissen, zie je toe op een goede kwaliteit van zorg, voer je probleemverhelderende gesprekken en geef je voorlichting.

Salaris HBO verpleegkundige

Hoeveel verdient een HBO verpleegkundige? 

 

Als beginnend verpleegkundige op HBO-niveau kun je rekenen op een bruto salaris van €1.840,- en €1.990,-. Naarmate je doorgroeit in je functie kan het maximale salaris liggen tussen de €3.075,- en €3.470,-. Dit is exclusief 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.


Bovendien: als je onregelmatige werktijden hebt, komt er een onregelmatigheidstoeslag bovenop je salaris. De toeslagen voor de uren die als onregelmatig worden beschouwd, liggen tussen de 22 en 60 procent, en soms zelfs op 72 procent.


Ook als je de opleiding via de duale variant volgt (afwisselend werken en leren) ontvang je een salaris. In de voorbereidende leerperiode heet dat een 'zakgeldvergoeding'. Deze bedraagt minstens € 505,- bruto per maand en kan oplopen tot € 1.465,-. Het is ook mogelijk dat je het minimumloon ontvangt.

 

Het minimumloon is per 1 januari 2020 € 570,50 per maand voor een 16-jarige, waarbij het oploopt tot € 1.635,60 vanaf je 21e.

 

Gedurende de maanden dat je in de instelling werkt, krijg je een leerlingmaandsalaris. Dat is voor 36 uur per week (inclusief lessen op school) ongeveer als volgt, afhankelijk van de cao waaronder je valt.


1e jaar: € 1.167,-
2e jaar: € 1.375,-
3e jaar: € 1.778,-
4e jaar: € 1.778,-

Dus, wat verdient een HBO verpleegkundige? Dit is afhankelijk van in welke fase van je studie je zit, en hoe ver je groeit in je carrière. 

Past het bij je?

Als regieverpleegkundige heb je een uitgebreid takenpakket met veel verantwoordelijkheden. Je plant en coördineert de zorg aan patiënten, begeleidt jouw collega’s en bewaakt de kwaliteit van de zorg. Het is dus belangrijk dat je kunt plannen,inzicht hebt in de verschillende facetten van de zorg en overwicht hebt. Gevoel voor collegialiteit komt je zeker ook van pas.

 

In dit beroep werk je voor en met mensen. Hen geruststellen, voorlichten en begeleiden vereist dat je je goed kunt uitdrukken, maar ook kunt luisteren en observeren. Met jouw ‘klinische blik’ ben je in staat aan het uiterlijk van patiënten snel af te leiden hoe het met hen gaat. Patiënten worden steeds mondiger en krijgen zelf ook meer controle over hun zorg. Jij weet hier goed op in te spelen.

 

Omdat je in zeer uiteenlopende en soms onverwachte situaties terechtkomt, heb je flexibiliteit en doorzettingsvermogen nodig. Daarnaast blijf je ook altijd je hoofd gebruiken, zeker in complexe zorgsituaties.

 

Uiteraard moet je als verpleegkundige ook goed met je handen werken. Verpleegkundige handelingen, zoals het verwisselen van een infuus, vereisen zorgvuldigheid en gevoel voor verantwoordelijkheid.


Kortom, wat je nodig hebt, is:

  • handigheid, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheidsgevoel
  • flexibiliteit en doorzettingsvermogen
  • een collegiale instelling, overwicht en planmatig inzicht
  • goed met mensen kunnen omgaan


Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.
 

 

Specificaties:

KANS OP WERK

Hoog

SALARIS

1840 - €3470 per maand