Jeugdzorgwerker (JGZ) - Carrière | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Jeugdzorgwerker

Als jeugdzorgwerker ben je een professional die werkt in de jeugdzorg. Jeugdzorgwerker is een verzamelnaam voor allerlei functies in de jeugdzorg. Met de nieuwe term jeugdzorgwerker is in één keer duidelijk welke kennis, vaardigheden en competenties je moet hebben voor deze functies.

Delen
jeugdzorg
Choose
Your
Future
Welke opleiding?
Je loopbaan
Waar werk je?
Salaris jeugdzorgwerker

Welke opleiding?

Om als jeugdzorgwerker A,B of C aan de slag te gaan, volg je een van deze hogere sociaal agogische opleidingen met de uitstroomrichting jeugdzorgwerker:

 

 

 

Na deze opleiding ben je natuurlijk nog lang niet uitgeleerd. Als je in de jeugdzorg werkt, moet je je in bepaalde gevallen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Je moet je dan in je beroep blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door cursussen te volgen. Dit is belangrijk om je binnen 5 jaar na je registratie te kunnen herregistreren.

Je loopbaan

In de jeugdzorg werken zo’n 34.000 professionals in veel verschillende functies. Je kunt begeleiding bieden bij de opvoeding en je zo richten op het voorkomen van problemen. In een andere functie houd je je juist bezig met hulpvragen en bepaal je wat een passende hulp kan zijn. Of je bent er om oplossingen te bieden bij onwenselijke situaties.
 

Alle jeugdzorgwerkers hebben gemeen dat ze helpen bij opgroeien en opvoeden. En dat ze te maken hebben met de belangen van jeugdigen én hun ouders. Dat kan spanningen opleveren, want de wensen en behoeften van deze twee groepen zijn niet altijd hetzelfde.
 

Je neemt als jeugdzorgwerker de opvoeding niet over. Je zorgt er wel voor dat je cliënten weten wat ze goed kunnen. Zo kunnen zij zichzelf helpen. Maar soms kom je zulke lastige problemen tegen, dat je wel moet ingrijpen. Het belangrijkste is dat je een veilige omgeving weet te creëren.


Tijdens je werk zorg je ervoor dat je betrokken bent en contacten legt. Maar ook dat je enige afstand houdt. Je kunt natuurlijk niet alle problemen mee naar huis nemen. Je behandelt alle vraagstukken van de jeugdigen en de ouders vertrouwelijk. Privacy staat voorop.

Waar werk je?

De jeugdzorgwerker werkt binnen de jeugdzorg. Maar ook in andere sectoren zijn er organisaties die jeugdhulp bieden: ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, thuisbegeleiding, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg.

Salaris jeugdzorgwerker

Wat verdient een jeugdzorgwerker? Als jeugdzorgwerker verdien je een bruto maandsalaris van circa € 2.700,-. Dat is exclusief 8 procent vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering. Als jeugdzorgwerker kun je maximaal € 3.900,- per maand verdienen. Je salaris hangt onder meer samen met het feit of je jeugdzorgwerker A, B, C of D bent.


Daarnaast mag je rekenen op een vergoeding voor onregelmatige diensten. Dat zijn de uren die je werkt in de avond en in het weekend.


 

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

2132 - €3945 per maand