Klinisch geriater | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Klinisch geriater

Het gaat vaak om oudere patiënten met complexe problematiek  Je streeft altijd een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de patiënt na.

Delen
ouderenzorg
Choose
Your
Future