Mammolaborant - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Mammolaborant

Als Mammolaborant (ook wel screeningslaborant) maak je mammografieën (röntgenfoto’s) bij vrouwen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig opsporen van borstkanker. Bij screening gaat het namelijk om het ontdekken van subtiele afwijkingen, waardoor een tumor in een zeer vroeg stadium kan worden ontdekt.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over dit beroep

Over dit beroep

Als screeningslaborant (in vaktermen: MBB’er in de screening) maak je mammografieën (röntgenfoto’s) bij vrouwen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig opsporen van borstkanker. Bij screening gaat het namelijk om het ontdekken van subtiele afwijkingen, waardoor een tumor in een zeer vroeg stadium kan worden ontdekt.
 

Je werk bestaat onder meer uit

 • Het on­der­zoeks­cen­trum ope­nen en ge­reed ma­ken voor de komst van de cli­ën­ten;
 • Cliënten informeren over de gang van zaken, begeleiden, instrueren en geruststellen;
 • Het maken van mammografieën en de technische kwaliteit & diagnostische waarde van de opnames beoordelen;
 • Deel­ne­men aan fo­to­be­spre­kin­gen met de ra­dio­loog, in­ter­col­le­gi­a­le kwa­li­teits­toet­sin­gen en na­scho­lin­gen;
 • Het classificeren van de gegevens in een geautomatiseerd systeem;
 • Het onderhouden van de apparatuur en verhelpen van kleine storingen


Je voert je werk uit in een mobiel of een vast borstonderzoekscentrum. De mammografieën, registraties en je beoordeling van de foto’s worden achteraf beoordeeld door twee screeningsradiologen. Belangrijk is dat je nauwkeurig werkt: je moet de apparatuur goed kunnen afstellen en de gegevens nauwgezet registreren. 

De cliënten zijn vrouwen tussen 50-75 jaar die elke twee jaar een uitnodiging ontvangen om vrijwillig deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het is jouw taak om de cliënten goed te informeren over de screening en te instrueren hoe het onderzoek verloopt. Een mammografie kan pijnlijk zijn en daarom is het van belang dat je cliënten op hun gemak kunt stellen en hun pijnreacties begrijpt. Samen zorg je ervoor dat de screening zo prettig mogelijk verloopt.

Wat heb je nodig

 • Sociale en cliëntgerichte instelling;
 • Goede communicatieve vaardigheden richting cliënt en collega’s;
 • Inlevingsvermogen;
 • Nauwkeurigheid;
 • Zelfstandigheid.


Wat vragen wij van jou

 • Een be­wijs van be­voegd­heid ra­dio­di­a­gnos­tisch of ra­dio­the­ra­peu­tisch la­bo­rant of een af­ge­ron­de HBO op­lei­ding Me­disch Beeld­vor­men­de en Ra­dio­the­ra­peu­ti­sche Tech­nie­ken (MBRT).
 • Je bent in het be­zit van het rij­be­wijs A of B en ei­gen ver­voer.

Specificaties:

KANS OP WERK

Hoog