Patiëntenvoorlichter - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Patiëntenvoorlichter

Als patiëntenvoorlichter licht je patiënten voor, maar je fungeert ook als schakel tussen de patiënt en de hulpverleners. Je geeft bijvoorbeeld advies aan verpleegkundigen en medisch specialisten over de manier waarop ze hun patiënten te woord staan. Je zorgt ervoor dat er voldoende voorlichtingsmateriaal is over een bepaalde ziekte, aandoening of behandelmethode.

Delen
ggd
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat doet een patiëntenvoorlichter?
Past het bij je?

Over dit beroep

Als patiëntenvoorlichter licht je patiënten voor, maar je fungeert ook als schakel tussen de patiënt en de hulpverleners. Je geeft bijvoorbeeld advies aan verpleegkundigen en medisch specialisten over de manier waarop ze hun patiënten te woord staan. Je zorgt ervoor dat er voldoende voorlichtingsmateriaal is over een bepaalde ziekte, aandoening of behandelmethode.

 

Er zijn verschillende functies, zoals medewerker patiëntenvoorlichting (MBO/HBO-niveau) en adviseur patiëntencommunicatie (HBO/WO-niveau).

 

Handig voor jou: je kunt contact opnemen als je meer wilt weten over het vak!

Wat doet een patiëntenvoorlichter?

Wat doet een patiëntenvoorlichter? Mensen met een ziekte of aandoening vinden het over het algemeen prettig om goed voorgelicht te worden. Niet alleen over wat er met hen aan de hand is, maar ook over de onderzoeken en behandelingen die ze moeten ondergaan. Op die manier weten patiënten waar ze aan toe zijn en wat hen nog te wachten staat.

 

Als patiëntenvoorlichter ondersteun en begeleid je onder andere artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen bij het geven van die voorlichting. Je traint hen in het benaderen van patiënten en adviseert hen over het gebruik van bepaalde voorlichtingsmethoden en communicatiemiddelen.

 

In de patiëntenvoorlichting wordt onderscheid gemaakt tussen de functies ‘medewerker patiëntenvoorlichting’ (MBO/HBO-niveau) en ‘adviseur patiëntencommunicatie’ (HBO/WO-niveau).

 

Medewerker patiëntenvoorlichting
Je houdt je onder meer bezig met het ontwikkelen, toetsen en samenstellen van voorlichtingsmateriaal, zoals folders en brochures. Teksten schrijven, contacten onderhouden met vormgevers, fotografen en drukkers, begrotingen opstellen en het verrichten van effectmetingen zijn voorbeelden van je werkzaamheden. Daarnaast organiseer je voorlichtingsbijeenkomsten en geef je voorlichting aan patiënten en hun familie of vrienden.

 

Adviseur patiëntencommunicatie
In deze functie adviseer je de directie, het management en het medisch stafbestuur van de zorginstelling over het patiëntenvoorlichtingsbeleid. Je stelt beleid op voor de zorginstelling op het gebied van patiëntencommunicatie. Je moet voortdurend op de hoogte blijven van de laatste wet- en regelgeving. Ook ben je betrokken bij alle communicatiemomenten in een zorgtraject: wie geeft wanneer welke informatie aan de patiënt? Daarnaast kun je leiding geven aan medewerkers van de afdeling voorlichting.

 

Het hangt onder meer af van de grootte van de zorginstelling of deze twee functies door verschillende personen worden uitgevoerd. Soms combineer je de functies in één baan.

Past het bij je?

Als patiëntenvoorlichter moet je goed met mensen kunnen omgaan en je goed in hen kunnen inleven. Enerzijds heb je namelijk te maken met patiënten en hun familie of vrienden: je moet je voortdurend afvragen met welke informatie en benaderingswijze zij het beste geholpen worden.

 

Anderzijds heb je te maken met professionals zoals verpleegkundigen en medisch specialisten. Zij hebben het meest directe contact met patiënten en het is dan ook zaak hen te betrekken bij de voorlichtingsactiviteiten. Ook moet je hen kunnen motiveren om voorlichtingsmateriaal te gebruiken of adviseren over het gebruik van voorlichtingsmethoden. Daarnaast ben je bezig met het vertalen van relevante wetgeving naar het patiëntenvoorlichtingsbeleid van de instelling.

 

Ook organisatietalent is in deze functie van groot belang. Voordat bijvoorbeeld een folder aan patiënten uitgereikt kan worden, moet er heel wat geregeld worden. En ook een voorlichtingsbijeenkomst heb je niet in één dag georganiseerd...

 

Omdat je soms zelf teksten schrijft voor verschillende doeleinden zoals folders, brochures en internet, advies geeft aan professionals en patiënten mondeling voorlicht, moet je je als patiëntenvoorlichter bovendien goed mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken. Je beschikt dus niet alleen over een overtuigende en verhelderende babbel, maar ook over een vlotte pen!

 

Kortom, wat je nodig hebt is:

  • inlevingsvermogen
  • overtuigingskracht
  • organisatietalent
  • een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
  • een vlotte pen

 

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

2110 - €4426,1 per maand