Pedagogisch coach - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Pedagogisch coach

In het beroep pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkel je pedagogisch beleid en coach je de pedagogisch medewerker. Je observeert, analyseert en ontwikkelt ideeën om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en je hebt een actieve rol in de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers.

Delen
kinderopvang
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat doet een pedagogisch coach?
Past het bij je?

Over dit beroep

Wat is een pedagogisch coach? In het beroep pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkel je pedagogisch beleid en coach je de pedagogisch medewerker. Je observeert, analyseert en ontwikkelt ideeën om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en je hebt een actieve rol in de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers.

 

Beroep pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker

Binnen de kinderopvang bestaat het beroep pedagogisch coach, het beroep pedagogisch beleidsmedewerker én een combinatie van deze twee.

 

Als pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkel je het pedagogisch beleid, dus de richtlijnen over hoe er gewerkt wordt binnen een kinderopvangorganisatie om de ontwikkeling en het gedrag van kinderen te observeren en te stimuleren. Je vertaalt dit beleid naar concrete methoden of manieren waarop de medewerkers met de kinderen omgaan. Je bewaakt daarnaast de kwaliteit en stelt het pedagogisch beleid bij als verbetering nodig is.

 

Als pedagogisch coach ben je de schakel tussen het opgestelde pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Dat betekent dat je pedagogisch medewerkers onder meer helpt bij het signaleren van knelpunten in hun werk en kijkt hoe je hen kan coachen om deze lastige punten op te lossen. Samen stellen jullie bijvoorbeeld een coachingsplan op. Jij als pedagogisch coach zorgt ervoor dat de kwaliteit van de kinderopvang goed blijft of verbetert door de pedagogisch medewerkers te ondersteunen.

 

Als pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker combineer je de werkzaamheden van een pedagogisch coach en een pedagogisch beleidsmedewerker in één functie.

 

Om goed als pedagogisch coach/beleidsmedewerker te kunnen werken, moet je kunnen analyseren, leiding geven en coachen. Vaak moet je ook mensen binnen je organisatie overtuigen van het beleid. Overtuigend kunnen spreken is dan erg belangrijk. Ontdek of het beroep pedagogisch coach/beleidsmedewerker bij je past.

 

Pedagogisch coach of pedagogisch beleidsmedewerker worden?
Er zijn verschillende opleidingen op HBO-niveau (Associate degree en bachelor) waarmee je aan de slag kunt gaan als pedagogisch coach/beleidsmedewerker. Bekijk alle opleidingsmogelijkheden.

Wat doet een pedagogisch coach?

Wat doet een pedagogisch coach? Steeds meer kinderen gaan tegenwoordig naar de kinderopvang. Het is echter meer dan opvang alleen: het is ook een belangrijk instrument zijn bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

 

In de kinderopvang of peuterspeelzaal kunnen er twee aparte functies zijn: pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach of één functie voor een medewerker die zowel pedagogisch beleid ontwikkelt als pedagogisch coacht.

 

Als pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkel je pedagogisch beleid. Die beleidsplannen verschillen per doelgroep, bijvoorbeeld voor kinderdagverblijven of BSO’s. Je vertaalt pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen het kindercentrum of peuterspeelzaal. Je bewaakt het kwaliteitsniveau door het signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten binnen het pedagogisch beleid. Waarna je het uitgevoerde beleid evalueert en met verbetervoorstellen komt. 

 

Als pedagogisch coach fungeer je als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Je helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. Je stelt zelf een coachingsplan op of helpt een ander met het opstellen daarvan, met als doel de opvangmedewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan. Je draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties)

 

Als Pedagogisch beleidsmedewerker/coach combineer je bovenstaande kenmerken. 

Past het bij je?

Je hebt interesse in de ontwikkeling van kinderen en opvoeding. Je bent wel aanwezig op de werkvloer van kinderopvangorganisaties, maar vooral om er voeling mee te houden en medewerkers te coachen. Je wilt dus niet zozeer dagelijks mét kinderen werken, maar wilt wel werken vóór kinderen.

 

In het belang van de kinderen ontwikkel je visie en beleid, geef je adviezen aan organisaties en maak je je sterk voor kwalitatief goede kinderopvang. Om dat te kunnen doen moet je analytisch sterk zijn en interesse hebben in onderzoek. Je houdt de ontwikkelingen in de sector en in het vakgebied goed in de gaten.

 

Vaak zul je anderen in je organisatie van je plannen moeten overtuigen. Je kunt daarom overtuigend spreken. Ook kun je je schriftelijk goed uitdrukken, want het beleid en de voorstellen moeten helder op papier worden gezet. Leidinggevende kwaliteiten komen goed van pas bij het doorgeven van kennis en vaardigheden aan de medewerkers.

 

Je vindt het leuk om pedagogisch medewerkers te coachen en te helpen bij het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden. Je organiseert en geeft trainingen om te zorgen dat de Pedagogisch medewerkers deskundig blijven.

 

Kortom, wat je nodig hebt, is:

  • interesse in kinderen en hun ontwikkeling
  • niet mét kinderen, wel vóór kinderen willen werken
  • analytische en leidinggevende kwaliteiten
  • coachende vaardigheden
  • goede sociale vaardigheden
  • overtuigingskracht
  • een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.

Specificaties:

KANS OP WERK

Hoog

SALARIS

2728 - €4905 per maand