Pedagogisch medewerker BSO | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Pedagogisch medewerker BSO

Jij zet je in voor kinderen van 4 tot 12 jaar op de buitenschoolse opvang (BSO). Dus vind jij het leuk samen met kinderen te schilderen, te sporten of toneel te spelen? Dan is dit jouw beroep!

Delen
kinderopvang
Choose
Your
Future