Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige verleen je in crisissituaties eerste hulp aan mensen die in psychische nood verkeren. Daarbij probeer je steeds nieuwe mogelijkheden te vinden om verbetering in zijn toestand te bereiken.

Delen
ggz
Choose
Your
Future