Sociaal verpleegkundige - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Sociaal verpleegkundige

Het doel van een sociaal verpleegkundige is het voorkomen en bestrijden van gezondheidsproblemen zoals infectieziekten bij groepen en het bevorderen van de volksgezondheid. Om dit doel te bereiken, heb je andere mensen en instanties nodig. Je bent een echte netwerker en teamspeler; samen streef je naar beter. 

Delen
ggd
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat doe een sociaal verpleegkundige?
Past het bij je?

Over dit beroep

Het doel van een sociaal verpleegkundige is het voorkomen en bestrijden van gezondheidsproblemen zoals infectieziekten bij groepen en het bevorderen van de volksgezondheid. Om dit doel te bereiken, heb je andere mensen en instanties nodig. Je bent een echte netwerker en teamspeler; samen streef je naar beter. 

Wat doe een sociaal verpleegkundige?

Het doel van je werk als sociaal verpleegkundige of verpleegkundige in GGD is het in stand houden of bevorderen van de gezondheid van groepen mensen. Ook probeer je gezondheidsbedreigingen voor (risico)groepen te voorkomen. Je werkt ook met individuele cliënten, maar het belang van de groep staat voorop. Je werkt vanuit de gedachte dat lichamelijke, geestelijke en sociale factoren elkaar beïnvloeden.

 

Je probeert mensen te stimuleren om zoveel mogelijk zelf hun gezondheid te behouden en te verbeteren. Het geven van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding vervult hierbij een belangrijke rol. Ook zet je gezondheidsprogramma’s op of voer je deze uit. Voorbeelden van programma’s zijn het inenten van schoolkinderen tegen onder andere bof, mazelen en rode hond en het geven van voorlichting over besmettelijke ziekten zoals nekkramp of tuberculose. Daarnaast kun je landelijke campagnes ondersteunen over onderwerpen als pesten, alcohol en druggebruik of veilig vrijen.

 

Als ergens een besmettelijke ziekte uitbreekt of er sprake is van (milieu)verontreiniging, bekijk je ook of er gevaar is voor de mensen in de omgeving en controleer je of ze al gezondheidsklachten hebben. Zo kun je maatregelen treffen om een epidemie te voorkomen. Om een volledig en juist beeld van een ziekte of situatie te krijgen, voer je routinecontroles uit bij groepen of observeer en onderzoek je individuen of hun omgeving. De verzamelde informatie gebruik je onder andere voor het opstellen van een verpleegplan en het geven van adviezen om de aanpak van dreigende gezondheidsproblemen te verbeteren.

 

Er zijn groepen in de samenleving die een verhoogd risico lopen. Denk aan kinderen, thuis- en daklozen, ouderen, asielzoekers, verslaafden of reizigers. Als sociaal verpleegkundige moet de kenmerken van deze groepen kennen om hen te bereiken en op een doeltreffende manier aan te spreken. Ook ken je de juiste wegen om hen door te verwijzen naar andere hulpverleners of instanties zoals een ziekenhuis, de RIAGG of de sociale dienst. Het komt zelfs voor dat je als bemiddelaar optreedt om huisvesting of andere basisvoorzieningen te regelen.

Past het bij je?

Als sociaal verpleegkundige of verpleegkundige in de GGD werk je zelfstandig, maar ben je tegelijkertijd een echte netwerker en teamspeler. Je onderhoudt namelijk - naast de contacten binnen je team - contacten met cliënten, artsen, gemeente, woningbouwverenigingen, het bedrijfsleven en verschillende zorgverlenende instanties. Observatievermogen, overtuigingskracht, gevoel voor politieke verhoudingen en een luisterend oor zijn allemaal eigenschappen die je nodig hebt om bij al deze groepen resultaat te boeken.

 

Andere vaardigheden die je voor de uitvoering van je werk nodig hebt, zijn handigheid, flexibiliteit en zorgvuldigheid (voor het toedienen van injecties en het geven van mondelinge of schrifteljke adviezen) en mondigheid (tijdens het geven van voorlichting en verstrekken van informatie). Daarnaast moet je als sociaal verpleegkundige ook stressbestendig zijn om in ingewikkelde situaties het overzicht te houden en juist te kunnen handelen.

 

Omdat je ook onderzoekt, plannen maakt en gezondheidsprogramma’s opstelt, moet je daarnaast goed kunnen regelen, coördineren en rapporteren.

 

Kortom, wat je nodig hebt is:

  • in allerlei situaties met allerlei soorten mensen kunnen omgaan
  • goed kunnen luisteren en observeren
  • handigheid
  • planmatig kunnen werken

 

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.

Specificaties:

KANS OP WERK

Hoog

SALARIS

1810 - €3420 per maand