Tolk gebarentaal - Wist je dat...? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Tolk gebarentaal

Een tolk gebarentaal is iemand die communicatie tot stand brengt tussen doven en horenden. Een goede algemene ontwikkeling is voor een tolk onontbeerlijk. Want je tolkt in heel verschillende situaties, van een les wiskunde tot overleg met de huisarts.

Delen
gehandicaptenzorg
Choose
Your
Future
Wist je dat...

Wist je dat...

... dove mensen de kosten van een tolk gebarentaal vergoed kunnen krijgen door de wet REA of door de zorgverzekeraar? Mensen met auditieve beperkingen hebben recht op 30 tolkuren per jaar voor tolksituaties in de leefsfeer. Voor werksituaties wordt een tolk voor 15% van de werktijd vergoed, in onderwijssituaties is dat 100%.


... dit beroep vroeger ook wel doventolk werd genoemd?


... de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) een boekje uitgeeft waarin uitgebreid staat wat het beroep tolk Gebarentaal inhoudt? Je kunt het boek bestellen bij het secretariaat van de NBTG: info@nbtg.nl.


... er behoorlijk wat dove en slechthorende mensen in Nederland zijn? Volgens getallen die het Dovenschap (overkoepelende organisatie van doven) hanteert, zijn er op dit moment 24.000 mensen in Nederland die niets horen en 97.000 anderen die met een hoortoestel een gesprek kunnen voeren met één persoon. Nog meer mensen (169.000) verstaan met behulp van een hoortoestel maximaal drie mensen en 566.000 mensen hebben lichte moeite met horen en zijn dus licht slechthorend.


... je als gediplomeerd tolk gebarentaal volgens een beroepscode werkt? Eén van de regels is dat je zwijgplicht hebt over alles wat je in de tolkensituatie hoort en ziet. De beroepscode kun je vinden op de website van de NBTG: www.nbtg.nl

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

50 per uur