Trainer/begeleider welzijn - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Trainer/begeleider welzijn

Als trainer welzijn werk je met vrijwilligers die door middel van gesprekken hulp verlenen aan mensen met problemen. Van vrijwilligers wordt dus nogal wat verwacht en daar hoort een goede training en begeleiding bij. Je bent verantwoordelijk voor de werving en selectie van vrijwilligers. Het is uiteraard ook van belang om hen te motiveren en stimuleren.

Delen
welzijn
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat doet een trainer welzijn?
Past het bij je?

Over dit beroep

Als trainer welzijn werk je met vrijwilligers die door middel van gesprekken hulp verlenen aan mensen met problemen. Van vrijwilligers wordt dus nogal wat verwacht en daar hoort een goede training en begeleiding bij.

 

Je bent verantwoordelijk voor de werving en selectie van vrijwilligers. Het is uiteraard ook van belang om hen te motiveren en stimuleren.

Wat doet een trainer welzijn?

In het welzijnswerk wordt veel met vrijwilligers gewerkt. Niet alleen in het sociaal cultureel werk voor bijvoorbeeld de organisatie van festivals en andere activiteiten, maar ook in de hulpverlening. Denk aan instanties als Bureau Slachtofferhulp of aan telefonische hulpdiensten zoals de kindertelefoon en Socutera.

 

Met name als het gaat om het verlenen van hulp aan mensen die problemen hebben, worden er eisen gesteld aan de vaardigheden van vrijwilligers. Als trainer welzijn zorg je voor de werving, selectie, training en dagelijkse werkinhoudelijke begeleiding van vrijwilligers. Tot je taken behoren bijvoorbeeld het plaatsen van advertenties en het geven van voorlichting aan kandidaat-vrijwilligers. Jij bent degene die beslist of iemand aangenomen wordt.

 

Daarnaast ontwikkel je de trainingen voor zowel de kandidaat-vrijwilligers als de werkzame vrijwilligers. Je voert deze trainingen ook zelf uit en begeleidt vrijwilligers om werkgroepen op te zetten voor bijvoorbeeld publiciteit of bijscholing.

 

Wat betreft de uitvoering van het werk ben je verantwoordelijk voor klachtafhandeling, ondersteun je vrijwilligers bij de behandeling van moeilijke gevallen en zorg je ervoor dat er een actueel bestand is met andere hulpverlenende instanties. Vaak beslis jij of doorverwijzing van cliënten noodzakelijk of wenselijk is.

Past het bij je?

Als trainer welzijn moet je beschikken over managementkwaliteiten. Je stuurt tenslotte een groot team aan. Het team van vrijwilligers krijgt geen salaris voor het werk en het is dus heel belangrijk dat je de vrijwilligers weet te motiveren door het werk inhoudelijk aantrekkelijk te maken en door een goede onderlinge sfeer te bewerkstelligen.

 

Ook heb je een behoorlijke dosis mensenkennis nodig. Allereerst om te beoordelen of kandidaat-vrijwilligers geschikt zijn, maar ook om de vrijwilligers te kunnen ondersteunen als ze een moeilijke situatie hebben meegemaakt.

 

Je vindt het leuk om voor een groep te spreken en de groep kennis en vaardigheden aan te leren. Als trainer moet je natuurlijk goed kunnen uitleggen.

 

Kortom, wat je nodig hebt is:

  • een motiverende persoonlijkheid
  • een flinke dosis mensenkennis
  • goed kunnen uitleggen

 

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

2625 - €4415 per maand