Verpleegkundig specialist - Wist je dat...? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Verpleegkundig specialist

Er zijn vele specialismen, zo kun je bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in diabetes, long-, hart- of psychiatrische ziekten. De medische taken neem je over van een huisarts of medisch specialist. Vaak fungeer je als regiebehandelaar. Je bent dan eindverantwoordelijk voor (de regie van) het behandeltraject. Dit maakt jou de verbinder tussen de diverse zorgverleners in het behandelteam.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Wist je dat...

Wist je dat...

... je je moet registreren volgens de Wet BIG voordat je jezelf 'verpleegkundig specialist' mag noemen en als zodanig aan de slag kunt? De Wet BIG is de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Met de registratie is jouw deskundigheid als professional voor iedereen herkenbaar.


... je als verpleegkundig specialist soms ook huisbezoeken doet bij patiënten?


... je in dit beroep regelmatig optreedt als regiebehandelaar? Bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg. Je bent dan verantwoordelijk voor het vaststellen van een diagnose en de coördinatie van de zorg.


... je als verpleegkundig specialist net een stapje verder gaat? Daar waar je als verpleegkundige stopt met handelen, gaat een verpleegkundig specialist door.


... de behoefte aan verpleegkundig specialisten de komende jaren sterk zal toenemen? Je hebt straks dus goede kansen op de arbeidsmarkt!


... van verpleegkundig specialisten ook wordt verwacht dat ze op de hoogte blijven van ontwikkelingen op wetenschappelijk niveau? Sommige verpleegkundig specialisten zijn bijvoorbeeld actief als wetenschappelijk onderzoeker. Ook is het mogelijk dat je je als verpleegkundig specialist bezighoudt met zaken als beroepsontwikkeling en leiderschap.


... de beroepen verpleegkundig specialist en physician assistant veel raakvlakken hebben? Beide professionals verrichten medische taken. Een verpleegkundig specialist heeft daarnaast ook verpleegkundige taken. Als verpleegkundig specialist heb je een verpleegkundige achtergrond. Physician assistants hebben bijvoorbeeld een achtergrond als fysiotherapeut of ergotherapeut. Zie ook het beroep: physician assistant.


... je als verpleegkundig specialist medicatie alleen nog maar elektronisch mag voorschrijven? Deze richtlijn van onder andere de V&VN, KNMG, NPCF en de Inspectie voor de Gezondheidszorg moet de medicatieveiligheid verhogen.

Specificaties:

KANS OP WERK

Hoog

SALARIS

3374 - €5939,16 per maand