Verpleegkundige in verpleeghuis - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Verpleegkundige in verpleeghuis

In het verpleeghuis verblijven (veelal oudere) mensen die thuis niet kunnen worden verzorgd. Het kan ook gaan om mensen die zijn ontslagen uit een ziekenhuis, maar niet thuis kunnen revalideren.Als verpleegkundige in een verpleeghuis (VVT’er) verricht je verpleegkundige werkzaamheden.

Delen
ouderenzorg
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat ga je doen?
Salaris verpleegkundige in verpleeghuis
Past het bij je?

Over dit beroep

Cliënten in een verpleeghuis krijgen dagelijkse zorg van een verpleegkundige verpleeghuis.

 

In het verpleeghuis verblijven (veelal oudere) mensen die thuis niet kunnen worden verzorgd. Het kan ook gaan om mensen die zijn ontslagen uit een ziekenhuis, maar niet thuis kunnen revalideren.

 

Als verpleegkundige in een verpleeghuis (VVT’er) verricht je verpleegkundige werkzaamheden. Ook een verpleegkundige gerontologie-geriatrie (VGG’er) voorziet in de zorgvraag van cliënten in een verpleeghuis. Deze mensen zijn specifiek opgeleid om te werken met ouderen die ziek zijn.

 

Lees meer over het werken met ouderen als verpleegkundige op de pagina Wat ga je doen.

 

Verpleegkundige ouderenzorg

Een verpleegkundige in het verpleeghuis (VVT’er) en een verpleegkundige gerontologie-geriatrie (VGG’er) worden ook wel verpleegkundige ouderenzorg genoemd. Verpleegkundige ouderenzorg kun je de overkoepelende term noemen, want naast werken in een verpleeghuis kun je als verpleegkundige ouderenzorg ook werkzaam zijn in de thuiszorg (wijkverpleging), ziekenhuis, revalidatiecentrum of in de geestelijke gezondheidszorg. Wat werken in al deze branches gemeen heeft, is dat je zorgt voor ouderen. 

Wat ga je doen?

Als verpleegkundige in een verpleeghuis (VVT’er) of als verpleegkundige gerontologie geriatrie (VGG’er) zorg je voor oudere mensen die thuis niet meer kunnen worden verzorgd. Het kan ook gaan om mensen die worden ontslagen uit een ziekenhuis, maar die thuis niet verder kunnen revalideren. In een aantal gevallen zal het zo zijn dat mensen naast lichamelijke verzorging ook begeleiding nodig hebben in de laatste fase van hun leven.

 

Verpleeghuizen
Verpleeghuizen zijn de afgelopen jaren enorm veranderd: mensen gaan pas naar een verpleeghuis als het thuis echt niet meer gaat. Het gevolg is dat in verpleeghuizen alleen nog de meest kwetsbare ouderen wonen, die veel aandacht en zorg nodig hebben. Veel van de bewoners zijn dan ook ouder dan 80 jaar. Terwijl vroeger mensen gemiddeld ruim 2 jaar in een verpleeghuis woonden, is dat nu nog maar 1 jaar. De zorgvraag in een verpleeghuis is door deze ontwikkelingen veel complexer en intensiever geworden.

 

Woonzorgcentra
VVT’ers en VGG’ers kunnen ook aan de slag in een woonzorgcentrum, want ook hier wordt verpleegkundige hulp aangeboden. In een woonzorgcentrum wonen mensen ouder dan 65, die niet meer zelfstandig kunnen wonen en hulp nodig hebben bij hun dagelijkse bezigheden. In woonzorgcentra is de zorgbehoefte van de bewoners minder complex dan in een verpleeghuis.

 

VVT’er
Als verpleegkundige in een verpleeghuis is het jouw taak de verzorgenden te adviseren en coachen om de kwaliteit van de zorg te versterken. Er wordt vaak een beroep op je gedaan voor specifieke verpleegkundige handelingen die de verzorgende niet mag verrichten. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een infuus. Je herkent ziektebeelden en veranderingen in de gezondheidstoestand van ouderen en onderneemt de nodige actie.

 

Daarnaast heb je een belangrijke sociale functie. Je probeert een vertrouwensband op te bouwen met de ouderen en geeft intensieve begeleiding aan ouderen met psychische, psychogeriatrische of sociale problemen. Ook onderhoud je contacten met de naasten/familieleden die de ouderen verzorgen, de zogenoemde mantelzorgers.

 

Je verricht je werk volgens zorgplannen en verpleegkundige diagnoses en stelt rapportages op. Je overlegt bovendien regelmatig met collega's, leidinggevenden en andere professionals, zoals verzorgenden, fysiotherapeuten en de specialist ouderengeneeskunde.

 

VGG’er
Als verpleegkundige gerontologie-geriatrie behandel je mensen met ouderdomsziektes. Dit kunnen geheugenproblemen zijn of problemen met de motoriek. Het kan zijn dat deze problemen samengaan met psychische klachten, en daardoor complex zijn om te behandelen. Jij brengt zo goed mogelijk het ziektebeeld in kaart en stelt een behandelplan op. Je uitgangspunt daarbij is de zelfredzaamheid van je cliënt. Je bekijkt dus wat je cliënt zelf kan. Daarnaast onderzoek je of familie en vrienden kunnen ondersteunen en stel je vast welke taken door een professional verricht moeten worden. Je werkt daarbij veel samen met artsen en andere verpleegkundigen.

 

Naast het behandelen van de ziektes houd je ook het verloop van de ziekte nauwlettend in de gaten. Daarbij help je ouderen omgaan met de gevolgen van het ziek zijn, bijvoorbeeld bij depressieve gevoelens. Je hebt ook contact met de naaste familie van de patiënten, bijvoorbeeld als de patiënten zelf niet meer in staat zijn om hun problemen te verwoorden.

Salaris verpleegkundige in verpleeghuis

Hoeveel verdient een verpleegkundige in een verpleeghuis? 

 

Als beginnend verpleegkundige in een verpleeghuis kun je rekenen op een bruto salaris van €1.940,- en €2.335,-. Naarmate je doorgroeit in je functie kan het maximale salaris liggen tussen de €3.155,- en €3.585,-. Dit is exclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. 

 

En, leuk om te weten: als je onregelmatige werktijden hebt, komt er een onregelmatigheidstoeslag bovenop je salaris! De toeslagen voor de uren die als onregelmatig worden beschouwd, liggen tussen de 22% en 60%. Dat kan dus behoorlijk oplopen.

Past het bij je?

Omdat je als verpleegkundige in een verpleeghuis en als verpleegkundige gerontologie-geriatrie met ouderen werkt, moet je het leuk vinden om met deze leeftijdsgroep om te gaan.

 

Het is belangrijk dat je in staat bent om je in ouderen te verplaatsen. Vooral als je met psychogeriatrische (bijvoorbeeld dementerende) bewoners of ernstig zieke/verzwakte ouderen werkt. Zij kunnen zelf niet altijd meer duidelijk aangeven wat ze prettig of nodig vinden. Jij moet dit voor hen op een verantwoorde manier kunnen inschatten, want jij bent mede-verantwoordelijk voor de juiste behandeling.

 

Sommige bewoners blijven tijdelijk en gaan weg als zij hersteld zijn, andere overlijden in het verpleeghuis. Het komt dus geregeld voor dat je afscheid neemt van mensen, en hier moet je tegen kunnen.

 

Tot slot moet je zowel schriftelijk als mondeling goed met collega’s, relaties van de ouderen/mantelzorgers en andere hulpverleners kunnen communiceren.


Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.
 

Specificaties:

KANS OP WERK

Hoog

SALARIS

2007 - €3265