Woonbegeleider maatschappelijke opvang - Over dit beroep | YouChooz
Alle beroepen

Beroep

Woonbegeleider maatschappelijke opvang

Stevig in je schoenen staan, dat is erg belangrijk wanneer je werkt als woonbegeleider in de maatschappelijke opvang. Door middel van zorg en begeleiding help je bewoners om zelfstandig te gaan wonen en zorg je ervoor dat ze hun leven weer oppakken. 

Delen
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat ga je doen?
Past het bij je?

Over dit beroep

Stevig in je schoenen staan, dat is erg belangrijk wanneer je werkt als woonbegeleider in de maatschappelijke opvang. Door middel van zorg en begeleiding help je bewoners om zelfstandig te gaan wonen en zorg je ervoor dat ze hun leven weer oppakken. 

Wat ga je doen?

Als woonbegeleider maatschappelijke opvang werk je met mensen die vanwege problemen in hun persoonlijke situatie tijdelijk in een instelling verblijven. Denk aan instellingen voor de primaire, al dan niet vervangende, woon- en leefsituatie. Zoals dak- en thuislozenzorg, diverse (crisis)opvangcentra, instellingen voor begeleid wonen en sociale pensions. 


Je voornaamste taak is ervoor te zorgen dat de bewoners weer zelfstandig kunnen wonen, en dat ze de draad van hun leven weer oppakken.


Je kunt denken aan bijvoorbeeld verslaafden, jonge zwangere vrouwen, dak- en thuislozen, asielzoekers, mensen met schulden of mensen (meestal vrouwen) die mishandeld worden door hun partner. Met name in de vrouwenopvang en asielzoekerscentra heb je ook te maken met de kinderen van de bewoners. In alle gevallen kloppen de bewoners zelf bij de instelling aan.


Maatschappelijke opvang kan enorm variëren: van een dag tot enkele maanden. In deze periode bied je bewoners zorg en begeleiding aan de hand van een behandelplan. Welke en hoeveel zorg en begeleiding je biedt hangt van de instelling en de bewoner in kwestie af. Soms spelen er ook een psychiatrische problemen.


Teamoverleg en afstemming met andere hulpverleners behoren eveneens tot je taken. Je hebt ook veel contact met andere instanties zoals woningbouwverenigingen, geestelijke gezondheidszorg, politie en justitie.

Past het bij je?

De mensen die zich bij maatschappelijke opvang melden, hebben vaak het nodige meegemaakt en kunnen nergens anders terecht. Het is dus belangrijk om hen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Je bouwt echt een vertrouwensband met hen op en dat zal ook jou persoonlijk raken. Sommige mensen hebben schrijnende dingen meegemaakt. Hier moet je tegen kunnen.

Anderzijds blijven de mensen in de opvang hier meestal niet zo lang. Dus je moet het leuk vinden om steeds met andere mensen te werken en er tegen kunnen dat je steeds afscheid neemt.

In de opvang wordt veel gepraat over de problemen die spelen. Je kunt bovendien goed luisteren, bent consequent en de bewoners weten wat ze aan je hebben en wat de (huis)regels zijn. Inlevingsvermogen en geduld kunnen ook goed van pas komen, net als het vermogen om situaties in te kunnen schatten.


Kortom, wat je nodig hebt is:

  • betrokkenheid
  • kunnen omgaan met problemen
  • met verschillende mensen willen werken
  • een luisterend oor
  • goed kunnen praten
  • een goed inschattingsvermogen

 

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.