Woonbegeleider maatschappelijke opvang - Over dit beroep | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Woonbegeleider maatschappelijke opvang

Stevig in je schoenen staan, dat is erg belangrijk wanneer je werkt als woonbegeleider in de maatschappelijke opvang. Door middel van zorg en begeleiding help je bewoners om zelfstandig te gaan wonen en zorg je ervoor dat ze hun leven weer oppakken. 

Delen
sociaal
Choose
Your
Future
Over dit beroep
Wat doet een woonbegeleider maatschappelijke opvang?
Salaris woonbegeleider maatschappelijke opvang
Past het bij je?

Over dit beroep

Stevig in je schoenen staan, dat is erg belangrijk wanneer je werkt als woonbegeleider in de maatschappelijke opvang. Door middel van zorg en begeleiding help je bewoners om zelfstandig te gaan wonen en zorg je ervoor dat ze hun leven weer oppakken. 

Wat doet een woonbegeleider maatschappelijke opvang?

Als woonbegeleider maatschappelijke opvang werk je met mensen die vanwege problemen in hun persoonlijke situatie tijdelijk in een instelling verblijven. Denk aan instellingen voor de primaire, al dan niet vervangende, woon- en leefsituatie. Zoals dak- en thuislozenzorg, diverse (crisis)opvangcentra, instellingen voor begeleid wonen en sociale pensions. 


Je voornaamste taak is ervoor te zorgen dat de bewoners weer zelfstandig kunnen wonen, en dat ze de draad van hun leven weer oppakken.


Je kunt denken aan bijvoorbeeld verslaafden, jonge zwangere vrouwen, dak- en thuislozen, asielzoekers, mensen met schulden of mensen (meestal vrouwen) die mishandeld worden door hun partner. Met name in de vrouwenopvang en asielzoekerscentra heb je ook te maken met de kinderen van de bewoners. In alle gevallen kloppen de bewoners zelf bij de instelling aan.


Maatschappelijke opvang kan enorm variëren: van een dag tot enkele maanden. In deze periode bied je bewoners zorg en begeleiding aan de hand van een behandelplan. Welke en hoeveel zorg en begeleiding je biedt hangt van de instelling en de bewoner in kwestie af. Soms spelen er ook een psychiatrische problemen.


Teamoverleg en afstemming met andere hulpverleners behoren eveneens tot je taken. Je hebt ook veel contact met andere instanties zoals woningbouwverenigingen, geestelijke gezondheidszorg, politie en justitie.

Salaris woonbegeleider maatschappelijke opvang

Wat verdient een woonbegeleider maatschappelijke opvang? Als woonbegeleider maatschappelijke opvang begin je minimaal met een bruto startsalaris van €1.800,- en €2.540,-. Naarmate je doorgroeit in je functie kan het maximale salaris liggen tussen de €3.085,- en €3.435,-. Hier komt in de cao Welzijn vakantiegeld van 8% en eindejaarsuitkering van 8,3% bij in de vorm van een Individueel keuzebudget en daarnaast ook een Loopbaanbudget van 1,5% van je salaris.


In de cao staan ook allerlei andere regelingen en afspraken beschreven, bijvoorbeeld over verlof, werktijden en vergoedingen.


Woonbegeleiders die ook slaapdiensten of bereikbaarheidsdiensten draaien, krijgen hiervoor extra vrije tijd en/of salaris. Daarnaast zijn er vergoedingen voor onregelmatige diensten (in de avonduren en de weekenden) en bereikbaarheidsdiensten. De toeslagen voor de uren die als onregelmatig worden beschouwd, liggen tussen de 22% en 60%. Dat kan dus behoorlijk oplopen!

Loop je stage? Dan ontvang je een stagevergoeding van zo'n € 310,00 bruto per maand.


Ook als je een opleiding via de BBL- of duale variant volgt (afwisselend werken en leren) ontvang je een zgn. Leerling-salaris. In de voorbereidende leerperiode heet dat een zakgeldvergoeding. Deze is afgeleid van het minimum(jeugd)loon.

Het minimumloon is per 1 januari 2020 € 570,50 per maand voor een 16-jarige, waarbij het oploopt tot € 1.635,60 vanaf je 21e.


Ook tijdens de maanden dat je in de instelling werkt, ontvang je een leerlingsalaris, dat eventueel wordt aangevuld tot het minimumloon.

HBO'ers die een duale opleiding volgen, ontvangen bovendien gedurende de gehele studie studiefinanciering naast hun salaris.

Past het bij je?

De mensen die zich bij maatschappelijke opvang melden, hebben vaak het nodige meegemaakt en kunnen nergens anders terecht. Het is dus belangrijk om hen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Je bouwt echt een vertrouwensband met hen op en dat zal ook jou persoonlijk raken. Sommige mensen hebben schrijnende dingen meegemaakt. Hier moet je tegen kunnen.

Anderzijds blijven de mensen in de opvang hier meestal niet zo lang. Dus je moet het leuk vinden om steeds met andere mensen te werken en er tegen kunnen dat je steeds afscheid neemt.

In de opvang wordt veel gepraat over de problemen die spelen. Je kunt bovendien goed luisteren, bent consequent en de bewoners weten wat ze aan je hebben en wat de (huis)regels zijn. Inlevingsvermogen en geduld kunnen ook goed van pas komen, net als het vermogen om situaties in te kunnen schatten.


Kortom, wat je nodig hebt is:

  • betrokkenheid
  • kunnen omgaan met problemen
  • met verschillende mensen willen werken
  • een luisterend oor
  • goed kunnen praten
  • een goed inschattingsvermogen

 

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.
 

 

Specificaties:

SALARIS

€2148 - 4676 per maand