Waarom ik Agogisch medewerker GGZ ben geworden | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle verhalen & ervaringen

Waarom ik Agogisch medewerker GGZ ben geworden

Hymke werkt in de GGZ en vertelt graag wat meer over haar loopbaan.

2021 M02 18, Thu

Waarom ik Agogisch medewerker GGZ ben geworden

Hymke van Gogh is Agogisch medewerker GGZ. Als agogisch medewerker GGZ werk je in de geestelijke gezondheidszorg of in de verslavingszorg. Je helpt mensen die nare dingen hebben meegemaakt waardoor ze niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. Denk aan mensen die lang verslaafd zijn geweest, heel eenzaam zijn en weinig inkomen hebben. Jij helpt ze hun leven weer op de rit te krijgen. Je ondersteunt ze bij dagelijkse bezigheden en verzint activiteiten die helpen hun doel te behalen.

“”''Het is een waardevolle baan waar geen dag hetzelfde is en de tijd vliegt voorbij.''“”

Hallo!

 

Mijn naam is Hymke, ik ben 25 jaar oud en werkzaam als begeleider in de verslavingszorg bij Antes, dit is een GGZ-instelling gericht op psychiatrie en verslaving. Naast mijn baan volg ik ook de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening aan de LOI. Dit is gelukkig goed te combineren met mijn onregelmatige diensten omdat ik zelf mijn examens kan inplannen op de dagen dat ik vrij ben, ideaal! Na mijn opleiding medewerker maatschappelijke zorg niveau 4 ben ik sinds 2018 werkzaam in de GGZ. Ik ben begonnen op een beschermde woonvorm, waar 24 patiënten verblijven met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ik begeleidde de patiënten en gaf hen handvatten om uiteindelijk weer terug te keren in de maatschappij. Ik hielp ze bijvoorbeeld met hun financiën, het bezichtigen van woningen en het aanleren van woonvaardigheden. Daarnaast begeleidde ik de patiënten ook in hun herstel en om weer in contact te komen met familie en vrienden. Het is een enorm leuke en diverse baan, waarin je altijd ‘aan’ moet staan omdat er zich veel onverwachte momenten kunnen voordoen waarin je adequaat moet kunnen handelen. 

 

Sinds een paar maanden ben ik overgestapt naar een gesloten kliniek binnen Antes. In deze kliniek worden patiënten met een psychiatrische diagnose drie maanden behandeld om van hun verslaving af te komen. De kliniek heet de LooDDs, de dubbel D staat voor dubbele diagnose. De patiënten moeten zich houden aan een strak dagprogramma met veel regels. Als begeleider geef ik modules (therapie), en deze zijn bedoeld om inzicht te geven in de verslaving en het leven erna als zij weer clean zijn. De modules die ik bijvoorbeeld geef zijn: Sociale Vaardigheden, Doelengroep, Sport, Creatieve Therapie, Balansgroep; Waar Sta Ik? Ik ben ook aanwezig bij de modules die gegeven worden door psychologen en artsen; het is dan mijn taak om de groep te observeren en te signaleren. 

 

Waarom ik heb gekozen voor deze opleidingen en dit beroep? Mijn vader zit nu 20 jaar in de GGZ en zijn verhalen hebben mij altijd heel erg geïnspireerd waardoor ik besloot om ook voor dit vak te kiezen. Ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe hij zijn cliënten verder helpt hun doelen te behalen waardoor ik zelf ook graag mensen wil helpen om terug te keren in de maatschappij.

Mijn positieve ervaring in de verslavingszorg

Het is erg prettig om in een gesloten setting te werken, het beleid en de regels zijn duidelijk en wij staan in het multidisciplinaire team op één lijn. Iedere patiënt heeft een ander verhaal, vaak ook erg schrijnend. Het is belangrijk om actief te luisteren en de juiste gesprekstechnieken toe te passen, dit vraagt veel ervaring. Het is een waardevolle baan waar geen dag hetzelfde is en de tijd vliegt voorbij. Het is fijn om te zien als een patiënt met ontslag gaat, zij hebben gewerkt aan hun doelen en zien de toekomst positief tegemoet, wat ook ontzettend mooi is om te zien. Ik ben dankbaar en trots dat ik dit werk mag doen!

 

Wil jij na het lezen van deze blog meer weten over dit beroep, klik dan hier! Voor meer informatie over de opleiding, klik dan hier!