Bronnen | YouChooz
Ga naar belangrijkste content

Bronnen

Bronnen

Redactioneel onderhoud
De organisatie dankt in het bijzonder de ongeveer 200 beroepsbeoefenaren, opleidingsmedewerkers, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties die bereid zijn informatie aan te vullen en te controleren op juistheid. Minimaal één keer per jaar, maar soms vaker, worden alle teksten door hen becommentarieerd.

Adviesraad
De adviesraad geeft op inhoudsniveau advies aan de opdrachtgevers van deze site. Deze raad is breed samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de diverse deelsectoren in zorg, welzijn, sport, werknemersorganisaties en brancheorganisaties.

Vragen?

Voor meer informatie over het gebruik van bronnen kunt u contact opnemen met de redactieredactie@youchooz.nl.