Diplomawaardering | YouChooz
Ga naar belangrijkste content

Diplomawaardering

De onderstaande organisaties helpen je als je wilt weten wat jouw diploma waard is. Handig als je een diploma hebt van een opleiding die niet meer bestaat, als je een buitenlands diploma hebt of als je met je Nederlandse diploma naar het buitenland wilt.

 • www.bigregister.nl

  In het BIG-register kun je je laten registreren als je zorgverlener bent.
  Ook kun je hier een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen als je een buitenlands diploma in de zorg hebt en je in Nederland wilt werken.

 • www.s-bb.nl

   

  SBB heeft kennis van oude en nieuwe MBO-kwalificaties. In opdracht van het ministerie van OCW geeft SBB verklaringen af over wat oude MBO-diploma's nu waard zijn in vergelijking met het huidige onderwijssysteem. Wil je met een MBO-diploma naar het buitenland? Dan kun je bij SBB een zogeheten (Europass) certificaatsupplement aanvragen. Daarin worden je behaalde kwalificaties inhoudelijk in het Nederlands, Engels of Duits beschreven.

   

 • www.idw.nl

   

  Heb je een buitenlands diploma en wil je in Nederland aan de slag? Dan kun je een diplomawaardering aanvragen bij het Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW). Nuffic en SBB zijn samen verenigd in het IDW. Nuffic waardeert diploma's op het niveau van het hoger onderwijs (HBO en universiteit) en van het algemeen vormend onderwijs (HAVO en VWO). SBB waardeert diploma's op (V)MBO-niveau en volwasseneneducatie.

   

 • www.duo.nl

   

  Bij DUO kun je laten onderzoeken of je oude Nederlandse diploma gelijkwaardig is aan een VMBO-, HAVO- of VWO-diploma. Ook kun je bij DUO een (digitaal) uittreksel van je Nederlandse diploma opvragen.