EVC Erkenning voor Ervaring | YouChooz
Ga naar belangrijkste content

EVC: Erkenning voor Ervaring

Wil je een verkort opleidingstraject volgen of eindelijk dat diploma halen dat past bij het werk dat je al jaren doet? Ben je benieuwd naar de waarde van je vaardigheden bij een carrièrestap? Of wil je als ervaren professional je kunnen laten registreren?

Dat kan! Via een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) worden je kennis en ervaring gewaardeerd.

Wat is EVC?

Bij een EVC breng je allereerst in kaart wat je allemaal in huis hebt. Vervolgens bekijkt een EVC-aanbieder of de kennis en ervaring die je hebt opgedaan in werk, scholing of daarbuiten voldoende bewijs is om aan te tonen dat je de competenties in huis hebt voor een diploma, vrijstellingen of toelating tot een verkort opleidingstraject. Dit wordt gebundeld in je ervaringscertificaat.

 

Je kunt een EVC ook gebruiken om te ontdekken wat je ervaring waard is als je van functie wilt veranderen, bij reïntegratie of als je heel ander werk zou willen gaan doen.
 

Naast de mogelijkheid om je via een EVC-procedure te kwalificeren (diploma behalen), kun je een EVC ook benutten om je vakvolwassenheid in je beroep aan te tonen. Daarvoor zijn er EVC-procedures ontwikkeld op basis van erkende beroepsstandaarden. Als je dus al langer in een beroep werkzaam bent, doet die standaard als maat voor de EVC meer recht aan je ervaring. Je kunt een branchecertificaat krijgen dat waarde heeft binnen die branche.

 

Welke ervaring telt?
Op welke (deel)certificaten je recht hebt, hangt af van je opleiding en ervaring. Een oud diploma, afgemaakte of onafgemaakte opleidingen, cursussen, werkervaring in Nederland of in het buitenland: het telt allemaal mee.
 

Naast studie- of werkervaring telt ook je maatschappelijke ervaring. Want je leert niet alleen in het onderwijs, ook buiten de schoolmuren ontwikkel je je volop. Een voorbeeld is dat je voor kinderen hebt gezorgd, een ziek familielid hebt verzorgd, vrijwilligerswerk hebt gedaan bij de sportclub of actief bent geweest in de buurtvereniging. Dit geeft allemaal inzicht in jouw huidige kennis- en vaardigheidsniveau.

 

Ook diploma’s en certificaten
Ook worden je Eerder Verworven Kwalificaties (EVK's) zoals diploma’s en certificaten meegewogen. Heb je deze niet? Het EVC-traject is voor mensen met geen of weinig papieren - maar met en hoop ervaring - helemaal nuttig: eindelijk een kans om die ervaring te verzilveren!

 

Wat moet je doen?
Voor een EVC-procedure meld je je aan bij een EVC-organisatie, eventueel in overleg met je werkgever. Er zijn verschillende organisaties die EVC-procedures uitvoeren, zoals ROC's, hogescholen en particuliere instituten. Het EVC-loket van FCB kan je informatie geven over de aanbieders en mogelijkheden voor welzijn, jeugdzorg en kinderopvang.
 

Per EVC-organisatie kunnen de kosten, de aanpak en de waardering voor ervaring verschillen. Niet alle EVC-aanbieders mogen voor alle gebieden EVC-procedures aanbieden. Het Kenniscentrum EVC heeft een overzicht van alle erkende aanbieders en hun expertises. Informeer dus goed bij de organisatie van je keuze en kijk ook eens bij een organisatie die wat verder weg ligt. De mogelijke uitkomsten van de EVC-procedure wegen wellicht op tegen de extra reistijd.

 

De kosten
Een EVC-procedure kost gemiddeld tussen de 1000 en 1500 euro. De duurste EVC-procedures zijn die waar EVC-organisaties veel tijd steken in werkplekbezoeken, praktijktoetsen en loopbaanadviezen. Vraag vooral goed na wat een EVC kost en wat je daarvoor krijgt.
 

Soms is een werkgever bereid om mee te betalen aan de EVC-procedure. In sommige cao's zijn afspraken gemaakt over vergoeding van de kosten van een EVC-procedure. Soms zijn er ook subsidiemogelijkheden voor een EVC, vaak via branche- of arbeidsmarktorganisaties. Voor Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang kun je hiervoor tercht bij het FCB. Zeker de moeite waard om vooraf naar te informeren! In sommige gevallen zijn de kosten van de EVC-procedure aftrekbaar van de belasting. Informeer hiernaar bij de Belastingdienst.

 

Portfolio verzamelen
Een EVC-procedure kost niet alleen geld. Het kost ook tijd om het bewijsmateriaal te verzamelen. Hoeveel tijd dat kost is erg afhankelijk van de vraag of je in de loop van de tijd zelf al bewijsstukken in een soort portfolio hebt verzameld. In de praktijk blijkt dat je wel tussen de twintig en veertig uur kwijt bent als je helemaal nog geen portfolio hebt. Maar dat loont ook de moeite, want je kunt die informatie ook later nog gebruiken. Je bent in totaal gemiddeld tussen de acht en twintig uur bezig met een EVC-procedure. Een opleiding volgen kost veel meer tijd. Ook daarom is een EVC-procedure bijna altijd de moeite waard!

 

Meer informatie
Wil je meer weten over de EVC? Kijk dan op de website van het Kenniscentrum EVC

 

Filmpjes!
Wil je alles over EVC in beeld zien? Bekijk het filmpje van het FCB of het filmpje van het Kenniscentrum EVC.

 

Zie ook:
www.fcb.nl
www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/werknemers