Handige links | YouChooz
Ga naar belangrijkste content

Handige links

De sites in dit onderdeel bieden landelijke achtergrondinformatie over diverse onderwerpen.

Handige links

De sites in dit onderdeel bieden landelijke achtergrondinformatie over diverse onderwerpen.

 • Diplomawaardering
 • Over onderwijs
 • Over werken
 • Vakbonden/belangen
   

Zoek je een onderwijsinstelling of vacatures, kijk dan bij de opleiding of het beroep van je keuze. Of zie:

Over werken

Wat zijn je rechten en plichten als je werkt? Waar vind ik aanvullende vakinhoudelijke informatie? Hoe vind ik (vrijwilligers)werk? Op deze en vele andere vragen geven de onderstaande sites antwoord.
 

 • www.allesoveronregelmatigwerk.nl

  Deze website van de FNV en zorgverzekeraar Menzis is een hulpmiddel voor jou om zo goed en gezond mogelijk om te gaan met onregelmatige werktijden en het werken in ploegendienst.

   

 • www.registerplein.nl

  Registerplein is de website van het Beroepsregister van Agogen en Maatschappelijk Werkers. Je kunt opgenomen worden in het register, als je voldoet aan bepaalde (kwaliteits)eisen. Via de site kun je je aanmelden.

   

 • www.belastingdienst.nl

  Wat houd je over als je gaat werken? Hoe zit het nieuwe belastingstelsel in elkaar? Op welke vergoedingen kun je aanspraak maken? De site voor deze en andere vragen over financiën en belastingen.
   

 • www.berekenuwrecht.nl

  Wil je weten welke subsidies of toeslagen je kunt aanvragen? Op deze website van Stimulansz en Nibud kun je eenvoudig uitrekenen op welke bijdragen je recht hebt.
   

 • www.bigregister.nl

  Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen kunnen hun beroep pas uitoefenen als ze een BIG-registratie hebben. Op deze site vind je meer informatie en kun je je registreren.
   

 • www.fwg.nl

  FWG staat voor FunctieWaardering Gezondheidszorg. Functiewaardering is het volgens een bepaalde methodiek rangschikken van functies. Met als doel: een rechtvaardige loonsverdeling. Op deze site vind je hierover informatie.
   

 • www.ind.nl

  Vanuit het buitenland in Nederland komen werken, een studie volgen of stage lopen? Op deze site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt duidelijk of je in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning.
   

 • www.nji.nl

  Het Nederlands Jeugdinstituut richt zich op het bevorderen van een optimale ontwikkeling van jeugdigen en de sociale en pedagogische context waarin zij leven. Meer in het bijzonder zet het NJi zich in voor de verbetering van kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan jeugdigen en opvoeders.
   

 • www.nlvoorelkaar.nl

  Wil je je aanbieden als vrijwilliger of professional? NLvoorelkaar is een online platform waar hulpvragers en hulpaanbieders bij elkaar komen voor passende zorg in de buurt.

   

 • www.rijksoverheid.nl

  Het informatieloket van de Rijksoverheid. Hier vind je informatie over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden.
   

 • www.stimulansz.nl

  Stimulansz is een onafhankelijke, niet-commerciële organisatie die gemeenten ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van een goed lokaal beleid voor de sociale zekerheid.
   

 • www.vilans.nl

  Vilans beoogt via kenniswerk de kwaliteit en doelmatigheid van zorg, ondersteuning en dienstverlening aan mensen met beperkingen, chronisch zieken en kwetsbare ouderen te versterken om zodoende de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van deze mensen te bevorderen.
   

 • www.vrijwilligerswerk.nl

  Wil je vrijwilligerswerk gaan doen of weten wat het allemaal inhoudt? Kijk dan eens op deze site. Je kunt ook een test doen om te zien wat voor type vrijwilliger jij bent. 

   

 • www.werk.nl

  Site van het UWV. Met onder meer alle adressen van arbeidsbureaus bij jou in de buurt.

   

 • www.werksite.nl

  Site waarop mensen uit diverse branches, dus ook uit zorg, welzijn en sport, een verhaal kunnen plaatsen over hun beroep. Lees de verhalen en ontdek meer over beroepen waarop je je aan het oriënteren bent!

   

 • www.gehandicaptensport.nl

  Dé Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een beperking. Zij stimuleren en faciliteren sport voor mensen met een handicap door activiteiten, kennis, advies, opleidingen, competities en clinics aan te bieden.

   

 • www.sport-netwerk.nl

  Ben jij op zoek naar een sportvacature, sportstage of sportopleiding? Dan ben je bij Sport-Netwerk.nl aan het juiste adres. Deze site helpt je graag bij de volgende stap in je carrière in de sportarbeidsmarkt.

   

 • www.wagnergroup.nl/sport-management

  Sportmanagement is een vak in ontwikkeling. Het Sport Management Institute (SMI) leidt professionele managers, directeuren en bestuurders op tot adequate sportmanagers.