Initiatiefnemers en Fondsen | YouChooz
Ga naar belangrijkste content

Initiatiefnemers en Fondsen

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

De volgende zeven fondsen zijn de gezamenlijke eigenaar van de website YouChooz.nl: 

 • Stichting A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)
 • O&O-fonds GGZ 
 • StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen)
 • StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg)
 • SoFoKleS (Sociaal Fonds voor de Kennissector)
 • FCB (stimuleert de ontwikkeling van het werk in Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang) 
 • SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg)


Meewerkende werkgeversorganisaties:

 • ActiZ, organisatie van zorgondernemers
 • Beroeps Vereniging voor Managers in de Sport (BVM Sport)
 • Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)
 • Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang (de Branchevereniging)
 • Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland)
 • Ineen, organiseert de eerste lijn
 • Sociaal Werk Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)  
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)


Meewerkende werknemersorganisaties:

 • FNV
 • CNV
 • Nieuwe Unie ’91 (NU’91)
 • Federatie van Beroepsorgansaties in de Zorg (FBZ)


Een initiatief van...
GOBnet is in 1999 ontstaan op initiatief van de organisaties die later fuseerden tot Sectorfondsen Zorg en Welzijn. Deze organisatie werd in 2005 opgeheven. Voor de branches welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang werd een nieuw fonds opgericht, Fonds Collectief Belang (FCB). Voor zorg werden diverse nieuwe fondsen opgericht. Calibris (destijds OVDB) nam GOBnet over. In oktober 2009 kreeg GOBnet een nieuwe naam: YouChooz. Omdat Calibris per 1 april 2015 is opgegaan in de stichting SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft zij het stokje overgedragen aan de bovengenoemde fondsen. 

Zie ook

www.fnv.nl
www.mijnvakbond.nl
www.actiz.nl
www.aovvt.nl
www.branchebelang-thuiszorg.nl
www.fcb.nl
www.kinderopvang-net.nl
www.ggznederland.nl
www.ineen.nl
www.nu91.nl
www.nvz-ziekenhuizen.nl
www.sociaalwerknederland.nl
www.staz.nl
www.vgn.nl
www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl
www.sofokles.nl
www.werkenindeggz.nl
www.fbz.nl

Fondsen

De volgende zeven fondsen de gezamenlijke eigenaar van YouChooz: 

 • A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)
 • O&O-fonds GGZ 
 • StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen)
 • StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg)
 • SoFoKleS (Sociaal Fonds voor de Kennissector)
 • FCB (stimuleert de ontwikkeling van het werk in Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang) 
 • SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg)


De fondsen zetten YouChooz in om instellingen in zorg, welzijn en sport te ondersteunen bij het werven van nieuwe medewerkers en het behoud van personeel. Dit is in lijn met de doelstelling van de website zoals deze in 1999 door de oprichter, Sectorfondsen Zorg en Welzijn, is vastgesteld.

Van 2005 tot april 2015 was Calibris (Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport) de eigenaar van YouChooz. Calibris is opgegaan in de stichting SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en heeft het stokje op 1 april 2015 overgedragen aan de bovengenoemde fondsen. 
 

Voor vragen op beleidsniveau:

Stichting A+O VVT (namens de zeven arbeidsmarktfondsen)

Secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag
070 - 376 58 87

info@aovvt.nl
www.aovvt.nl