Naar het buitenland | YouChooz
Ga naar belangrijkste content

Naar het buitenland

Heb je een Nederlands diploma, maar wil je in het buitenland werken? Er zijn dan verschillende mogelijkheden om je diploma te laten beschrijven of waarderen. Dit moet in Nederland plaatsvinden.

Hoger onderwijs (HBO en universiteit)
Voor het laten beschrijven van diploma's in het hoger onderwijs kun je terecht bij Nuffic. Nuffic maakt een diplomabeschrijving, zodat duidelijk wordt wat het diploma in het buitenland waard is.

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
Heb je een MBO-diploma dat valt binnen de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), dan kun je gratis een Europass certificaatsupplement downloaden van de website van SBB. Hiermee kun je in het buitenland duidelijk maken waaruit je opleiding heeft bestaan. Voor oudere diploma's kun je een certificaatsupplement op naam laten maken.

 

Zie ook:
www.nuffic.nl
www.s-bb.nl