Anesthesiemedewerker - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Anesthesiemedewerker

De opleiding Anesthesiemedewerker bereidt jou voor op het uitvoeren van medische handelingen zoals het onderhouden van een narcose en beginnen met reanimeren.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De inservice opleiding Anesthesiemedewerker bereidt jou voor op het uitvoeren van medisch technische handelingen zoals het onderhouden van een narcose, starten van therapie en beginnen met reanimeren.

Inhoud opleiding

De opleiding tot anesthesiemedewerker begint met een beroepsvoorbereidende periode van enkele maanden (maximaal zes maanden) bij een regionaal opleidingsinstituut. In deze periode volg je voornamelijk theoretisch onderwijs en doorloop je enkele korte stages in een ziekenhuis.

 

Werken en leren
Vervolgens word je aangesteld als leerling anesthesiemedewerker en ga je werken op de operatiekamer of de anesthesie-afdeling. Je leert het vak dus in de praktijk en gaat tegelijkertijd werken en leren. Hoe de praktijkleerperiode wordt ingevuld, is afhankelijk van het ziekenhuis waar je gaat werken. Elk operatiecomplex heeft namelijk een eigen praktijkleerplan dat als basis dient voor de begeleiding die je tijdens de opleiding krijgt.

 

Theorie en praktijk
Het theoretisch gedeelte van de opleiding bevat onder andere anesthesiologische zorg en technieken, farmacologie, anatomie/fysiologie en ziekteleer. Zowel in theorie als in de praktijk leer je ook hoe je met patiënten en met medische techniek moet omgaan, hoe je met collega's samenwerkt en hoe je de kwaliteit van het vak kunt verbeteren en in stand houden.

 

Wat je leert
Aan het eind van de opleiding ben je volledig in staat om de anesthesioloog te assisteren bij het toedienen van een plaatselijke of algehele verdoving bij patiënten die een operatie moeten ondergaan. Ook kun je, zelfstandig en onder supervisie van de anesthesioloog, de patiënt bewaken tijdens een operatie en/of acute situatie.

In opdracht van de anesthesioloog kun je medisch technische handelingen uitvoeren. In voorkomende situaties, na het stellen van een diagnose, ben je in staat zelfstandig de meest gebruikelijke therapie te starten. Je kunt indien nodig zelfstandig beginnen met reanimeren. Zowel zelfstandig als onder de supervisie van de anesthesioloog kun je de narcose onderhouden.

 

Afronding
Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma Anesthesiemedewerker, dat landelijk erkend is. Ook word je opgenomen in het CZO-register Gediplomeerde Anesthesiemedewerkers.

Duur en leerwijze

De inserviceopleiding tot anesthesiemedewerker is een opleiding op HBO-niveau die drie jaar duurt. Je gaat tegelijkertijd werken en leren.

 

Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen.

Toelatingseisen

Diploma’s
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's:


- HAVO, bij voorkeur het profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek
- VWO
- MBO niveau 4, bij voorkeur een diploma in de richting Gezondheidszorg.

 

Sommige opleidingsinstituten stellen eisen aan de minimumleeftijd. Informeer hiervoor bij de instelling van jouw keuze. Zie Waar aanmelden.

 

Dienstverband
Gedurende de opleiding ben je in dienstverband bij een erkende zorginstelling.

 

Ontheffing vooropleidingseis
Beschik je niet over één van deze diploma's, maar kun je wel aantonen dat je vooropleiding vergelijkbaar is? Dan kun je een verzoek indienen tot ontheffing van de vooropleidingseis. Dit doe je bij het College Zorg Opleidingen (CZO). Kijk voor meer informatie op www.czo.nl.

 

Vrijstellingen
Indien je hoger geschoold bent, word je uiteraard ook tot de opleiding toegelaten. En met Verpleegkunde A of één van de volgende diploma's is het mogelijk de opleiding in tweeënhalf jaar of minder af te ronden:

 

 

Erkenning Verworven Competenties (EVC)
Als je al over ervaring beschikt, kun je een EVC-procedure doorlopen. Je kunt namelijk je ervaringen, eerdere competenties en opleidingen door middel van zo'n procedure laten beoordelen. Dit kan studieverkorting opleveren. Je wordt beoordeeld aan de hand van een landelijke standaard.

 

Solliciteren
Tijdens deze opleiding ga je tegelijkertijd werken en leren. Om toegelaten te worden moet je daarom ook bij een ziekenhuis aangesteld worden als leerling anesthesiemedewerker. Je moet dus solliciteren naar een opleidingsplaats. Ziekenhuizen kunnen aanvullende eisen stellen.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Werkend leren

DUUR

3 jaar

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2023 M10 16