Begeleider maatschappelijke zorg (niv. 3) - Wist je dat...? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Begeleider Specifieke Doelgroepen (Maatschappelijke Zorg)

Tijdens de mbo-opleiding Begeleider Specifieke doelgroepen (niveau 3) leer je mensen te helpen bij hun dagelijkse bezigheden.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Wist je dat…

Wist je dat…

...deze opleiding valt onder het dossier Maatschappelijke Zorg? Ook de uitstroomprofielen Begeleider Gehandicaptenzorg, Thuisbegeleider, Agogisch medewerker GGZ, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg vallen hieronder.

 

...je later bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg kunt werken?

 

...je mensen kunt begeleiden in hun woonsituatie maar ook in hun vrije tijd?

 

...als je in de woonbegeleiding gaat werken, je vaak wisselende diensten hebt? Je kunt in een week bijvoorbeeld twee slaapdiensten en een middagdienst hebben.

 

...je voor een functie binnen de Maatschappelijke Zorg een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig hebt, ook al tijdens je stage? Deze verklaring wordt ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd. Je kunt deze namelijk alleen krijgen als je geen strafbare feiten op je naam hebt staan....sommige scholen jou de kans bieden om twee diploma's te halen via een gecombineerde opleiding? Zo ontvang je na het afronden van de 3-jarige opleiding Verzorgende-IG/Maatschappelijke Zorg 2 diploma's.

Bekijk de pagina Waar aanmelden voor de scholen die deze opleiding aanbieden.

 

...je ook kunt kiezen voor de opleiding Persoonlijk Begeleider Zorgboerderij? In deze opleiding wordt het begeleiden van mensen gecombineerd met natuur en dieren. Kortom: een combinatie van de richtingen maatschappelijke zorg en groen. Je wordt opgeleid om later met mensen met een beperking te werken op een zorgboerderij (of in activiteitencentra).

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 3

OPLEIDINGSVORM

BBL

, BOL

DUUR

3 jaar

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2