Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Waar aanmelden? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Theoretisch, maar vooral ook praktisch aan de slag? De HBO-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek richt zich vooral op het uitvoeren van onderzoeken in een laboratorium. Deze onderzoeken kunnen zich bijvoorbeeld richten op DNA, medicijnen of bio-informatica.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Waar aanmelden?
Hoe aanmelden?

Waar aanmelden?

Je kunt de opleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek aan diverse hogescholen volgen.

 

Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven.

 

 • www.avans.nl

  Avans Hogeschool in Breda, 's-Hertogenbosch, Tilburg. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd

 

 • www.han.nl

  HAN in Arnhem, Nijmegen. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd

 

 • www.hanze.nl

  Hanzehogeschool Groningen in In diverse plaatsen in Nederland. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd

 

 • www.hogeschoolrotterdam.nl

  Hogeschool Rotterdam in Rotterdam. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd (selectieprocedure)

 

 • www.hsleiden.nl

  Hogeschool Leiden in Leiden. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd

 

 • www.hu.nl

  Hogeschool Utrecht in Utrecht en Amersfoort. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd, deeltijd (Life Sciences)

 

 • www.hvhl.nl

  Van Hall Larenstein University of Applied Sciences in Leeuwarden, Velp. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd

 

 • www.inholland.nl

  Hogeschool Inholland in diverse plaatsen in de Randstad. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd

 

 • www.nhlstenden.com

  NHL Stenden Hogeschool in diverse plaatsen in Nederland. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd

 

 • www.saxion.nl

  Saxion in Deventer, Enschede, Apeldoorn. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd

 

 • www.zuyd.nl

  Zuyd Hogeschool in Heerlen, Sittard/Geleen, Maastricht. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: voltijd

Hoe aanmelden?

Is er op de school van jouw keuze sprake van een fixusopleiding, meld je dan op tijd aan. De uiterste aanmelddatum is 15 januari. Houd er rekening mee dat de deadline voor aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus een stuk eerder is dan de aanmelddeadline voor opleidingen zonder numerus fixus (want die is op 1 mei). De aanmelding verloopt via Studielink: www.studielink.nl.

 

LET OP: 
Voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je je maar bij één hogeschool of universiteit aanmelden per studiejaar. Het verschilt per opleiding en per school of je 2 of 3 keer kunt deelnemen aan een selectieprocedure. 


Je mag je in één studiejaar voor maximaal 2 numerus fixus-opleidingen aanmelden en meedoen met de selectieprocedure. In totaal mag je je maximaal voor 4 opleidingen opgeven. Dus 2 numerus fixus-opleidingen en 2 opleidingen zonder numerus fixus. Of 1 numerus fixus-opleiding en 3 opleidingen zonder numerus fixus. 


Is er geen selectieprocedure? Meld je dan uiterlijk voor 1 mei aan via Studielink. Je hebt dan nog recht op een studiekeuzecheck.

 

Opleiding met selectie
Scholen kunnen zelf studenten selecteren voor zogenoemde fixusopleidingen. Het selecteren van studenten heet decentrale selectie. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie, persoonlijkheid en andere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt zelf wat de selectiecriteria precies zijn. Bijvoorbeeld een toets, assessment of selectiedag.

 

Studiefinanciering
Je studiefinanciering en OV-kaart vraag je aan via DUO op www.duo.nl. Hiervoor heb je een DigiD (digitale handtekening voor overheidsdiensten) met sms-functie nodig.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

DUUR

4 jaar

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M02 23