Deskundige Infectiepreventie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Deskundige Infectiepreventie

De verdiepende post HBO-opleiding Deskundige Infectiepreventie richt zich op het coördineren van werkzaamheden rondom hygiëne en infectiepreventie. Je leert bijvoorbeeld hoe je infecties bij patiënten in een ziekenhuis kunt voorkomen. Deze studie kun je binnen 18-24 maanden afronden. Een belangrijke voorwaarde om deze studie te kunnen volgen, is dat je een diploma hebt behaald voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek of de opleiding Verpleegkunde HBO (of een soortgelijk diploma).

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de Opleiding
Inhoud Opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de Opleiding

De verdiepende post HBO-opleiding Deskundige Infectiepreventie richt zich op het coördineren van werkzaamheden rondom hygiëne en infectiepreventie. Je leert bijvoorbeeld hoe je infecties bij patiënten in een ziekenhuis kunt voorkomen.

 

Deze studie kun je binnen 18-24 maanden afronden. Een belangrijke voorwaarde om deze studie te kunnen volgen, is dat je een diploma hebt behaald voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek of de opleiding Verpleegkunde HBO (of een soortgelijk diploma). Tijdens deze studie werk je in een ziekenhuis als deskundige infectiepreventie in opleiding (minimaal 24 praktijkuren per week).

Inhoud Opleiding

Leerdoelen
Tijdens de opleiding Deskundige Infectiepreventie leer je door middel van het verwerken en toepassen van informatie hoe je zelfstandig of met collega’s allerlei werkzaamheden kunt coördineren met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie binnen een organisatie.

 

Onderwerpen
Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de studie aan de orde komen zijn:


- organisatie en communicatie
- epidemiologie, onderzoeksmethodologie en statistiek
- reiniging, desinfectie, sterilisatie
- medische techniek, farmacotherapie
- preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties en epidemieën
- verpleegkunde
- medische microbiologie (bijvoorbeeld antibioticabeleid en -resistentie)

 

Verhouding theorie/praktijk
Tijdens deze opleiding werk je als deskundige Infectiepreventie in opleiding in een algemeen ziekenhuis, universitair medisch centrum of bij een GGD. Hiervoor heb je een dienstverband nodig van minimaal 24 praktijkuren per week. Je wordt begeleid door ervaren collega’s en de arts-microbioloog of arts-infectieziekten. Je gaat ongeveer drie dagen per maand naar school, de rest ben je bezig met leren en werken in de praktijk.

 

Afronding
Na afronding van de studie ontvang je het post HBO-diploma Deskundige Infectiepreventie, dat landelijk erkend is. Het profiel 'Deskundige infectiepreventie in het ziekenhuis' is binnen deze opleiding erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Voor het profiel 'Deskundige infectiepreventie in de Publieke Gezondheidszorg' is dit vooralsnog niet van toepassing. 

Duur en Leerwijze

De post HBO-opleiding Deskundige Infectiepreventie duurt 18-24 maanden (afhankelijk van hoe de lesdagen staan ingepland) met een theoretisch en een praktisch gedeelte. Tijdens je studie werk je in een ziekenhuis als deskundige Infectiepreventie in opleiding, met een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 praktijkuren per week.Er zijn ook deskundigen infectiepreventie die werkzaam zijn in de publieke gezondheidszorg. Zij werken als deskundige infectiepreventie in opleiding bij de GGD.

Toelatingseisen

Diploma's
Om toegelaten te worden tot de HBO bachelor opleiding Deskundige Infectiepreventie heb je een HBO-bachelordiploma in de Gezondheidszorg nodig.

 

 

Solliciteren
Bij de start van de opleiding moet je een stage- of arbeidsovereenkomst van minimaal 0,6 fte hebben als deskundige Infectiepreventie in opleiding. Je moet hiervoor zelf solliciteren bij een ziekenhuis of GGD. 

Specificaties:

NIVEAU

Post Hbo

, Na verpleegkunde

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

VOOROPLEIDING

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Verpleegkunde HBO

INSCHRIJFDATUM

15 januari 2023

Laatst bijgewerkt:

2023 M10 16