Ergotherapie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Ergotherapie

De opleiding Ergotherapie richt zich op het helpen van mensen die beperkt zijn in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Lees hier meer over de opleiding!

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De 4-jarige hbo-opleiding Ergotherapie richt zich op het helpen van mensen die beperkt zijn in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld door ouderdom of psychische/lichamelijke beperkingen. Jij leert hoe je deze mensen zo goed mogelijk begeleidt, zodat ze de dagelijkse activiteiten die zij belangrijk vinden, (weer) kunnen uitvoeren.

 

De opleiding Ergotherapie is erg praktijkgericht. Bijna de helft van je studietijd breng je in de dagelijkse praktijk door.

 

Tijdens de studie leer je te analyseren welke problemen de cliënt precies heeft. Ook kom je te weten hoe je mensen volgens een behandelplan het beste kunt adviseren, behandelen of begeleiden. Je cliënt kan gebaat zijn bij het oefenen van vaardigheden, maar ook bij een hulpmiddel of juist een combinatie van beide.

 

Om de juiste behandeling te kunnen vaststellen, leer je hoe je professionele gesprekken voert met cliënten. Dit leer je het beste door gesprekken te oefenen met medestudenten en acteurs die voor cliënt spelen. Ook leer je hoe je als ergotherapeut advies, instructie en voorlichting geeft die passen binnen regelgeving.

 

Studeren voor ergotherapeut
Als ergotherapeut werk je met mensen die lichamelijke en/of welzijnsproblemen hebben. Dit kunnen mensen van allerlei leeftijden zijn.
Een ergotherapeut zet zich in om gezondheid en welzijn van mensen te bevorderen, door het mogelijk maken van het dagelijks handelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen behandelen, begeleiden of adviseren.

 

Een ondernemende houding hebben als ergotherapeut is een echte meerwaarde. Het betekent bijvoorbeeld dat je zelf nieuwe en verbeterende ergotherapeutische producten en - diensten ontwikkelt en deze in de markt zet. Je moet daarbij goed kunnen presenteren en jezelf profileren.

 

Kijk voor meer informatie bij het beroep ergotherapeut.

 

Na de opleiding Ergotherapie
Met de bachelor Ergotherapie heb je veel interessante mogelijkheden om verder te studeren. Bekijk de vervolgopleidingen.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding Ergotherapie leer je hoe je mensen met lichamelijke of psychische problemen begeleidt en adviseert. Het doel is dat ze weer kunnen leven, wonen en werken zoals ze dat zouden willen. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen in hun woon- of werkomgeving. Denk aan het verlagen van het aanrecht voor iemand die in een rolstoel zit.Je leert hoe je cliënt observeert om te zien wat hij/zij nodig heeft. Je onderzoekt hoe je doelen kunt vaststellen zodat je cliënt weer regie over zijn eigen leven krijgt. En hoe je jouw cliënt deze doelen kunt laten behalen. Dit leg je vast in een behandelplan.

 

Je leert praktisch, oplossingsgericht en creatief bezig te zijn, waarbij de cliënt centraal staat. Wat kan iemand nog zelf en wat heeft hij/zij nodig?

 

Aan bod komt ook de adviserende rol van de ergotherapeut in het kader van de Arbo-wetgeving en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Meedenken met het onderwijs
Je volgt niet alleen onderwijs, je helpt het ook vormen. Je bent dus gelijkwaardig aan je docenten. Zo voel je je als student medeverantwoordelijk voor het leerproces en leren de docenten (de opleiders) ook van jou. Bij het vormen en het uitvoeren van het lesprogramma worden ook onderzoekers, behandelaars en zelfs cliënten gevraagd om mee te denken.

 

Praktijk belangrijk
Er is veel aandacht voor werken in de praktijk. Tijdens de opleiding loop je stage, werk je aan allerlei praktijkgerichte opdrachten, volg je een minor en doe je een afstudeeropdracht.

 

Invulling per hogeschool
De invulling van de opleiding Ergotherapie kan per hogeschool verschillen. Kijk bij Waar aanmelden welke scholen de opleiding aanbieden.

Duur en Leerwijze

De voltijd HBO-opleiding Ergotherapie duurt 4 jaar.

Toelatingseisen

Diploma's
Om tot de opleiding Ergotherapie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma’s nodig:


- Havo
- Vwo
- Mbo niveau 4

 

Instroomprofiel
Elk instroomprofiel geeft toegang. Om goed mee te komen in deze opleiding, is het van belang om voldoende kennis te hebben van het vak biologie.

 

Niet de juiste vooropleiding?
Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de tab 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2