Geneeskunde - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Geneeskunde

De opleiding Geneeskunde duurt 6 jaar en is opgedeeld in een 3-jarige bachelor en een 3-jarige master. In de bachelor krijg je een oriëntatie op de gezondheidszorg en op het beroep van arts. Bij de meeste universiteiten loop je in het eerste jaar al stage. Bijvoorbeeld bij een verpleeghuis of ziekenhuis. Zo kun je bekijken of het beroep van arts bij je past. 

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud Opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen
Niet de juiste vooropleiding?

Over de opleiding

De universitaire opleiding Geneeskunde leert je als een arts te redeneren en problemen op te lossen. Je leert veel over het menselijk lichaam, ziekte en gezondheid. De patiënt en zijn ziekte staan centraal tijdens deze opleiding. Na je masterexamen ben je gediplomeerd basisarts.

Inhoud Opleiding

Bachelor - 3 jaar
De exacte indeling van de opleiding Geneeskunde verschilt per medische faculteit, maar de behandelde stof is in grote lijnen gelijk.


 
In het eerste jaar krijg je een oriëntatie op het beroep van arts en de gezondheidszorg. In dit jaar bouw je een solide theoretische basis op. De meeste opleidingen bieden in het eerste jaar ook een oriënterende zorgstage aan bij een verpleeg- of ziekenhuis.

 

In het tweede en derde jaar werk je aan verdieping van de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in het eerste jaar. De behandeling van de patiënt en zijn ziekte staan centraal. Bij sommige opleidingen – zoals die in Maastricht – ga je al praktisch aan de slag in bijvoorbeeld een onderwijspoli. Daarna sluit je dit deel van de opleiding af met het bachelorexamen.

 

Master - 3 jaar
Na de bacheloropleiding volgt de 3-jarige masteropleiding tot arts. Hierbij neem je een kijkje op verschillende afdelingen in het ziekenhuis, zoals onder andere: chirurgie, interne geneeskunde, neurologie en kindergeneeskunde. Ook zijn er keuzeperioden die je zelf invult. Je gaat bijvoorbeeld een aantal weken in het buitenland studeren of  loopt in Nederland een co-chap dat je interessant lijkt.


Het praktijkgedeelte van de masteropleiding bestaat uit diverse practica en stages. Je loopt bijvoorbeeld stage bij een huisartsenpraktijk of een RIAGG.

Duur en Leerwijze

De universitaire voltijd opleiding Geneeskunde duurt gewoonlijk 6 jaar. De studie is opgedeeld in een 3-jarige bachelor en een aansluitende master van maximaal 3 jaar. De duur van het mastertraject is afhankelijk van de specialisatie. Daarna ben je gekwalificeerd als basisarts.

 

Vrijstellingen
In bepaalde gevallen is het mogelijk de opleiding verkort te volgen. Zie toelatingseisen.

Toelatingseisen

Diploma's?

Om tot de opleiding Geneeskunde te worden toegelaten, heb je een VWO-diploma nodig met het instroomprofiel:


-    Natuur en Gezondheid met natuurkunde
-    Natuur en Techniek met biologie

Zowel wiskunde A als B geven toegang.

 

Andere diploma’s

Ook met een einddiploma van HBO of WO word je toegelaten. Je moet dan de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde op VWO-niveau hebben afgerond. Een VWO-diploma oude stijl geeft geen toelatingsrecht meer.

 

Decentrale selectie

De opleiding Geneeskunde kent een selectieprocedure via decentrale selectie. Dit houdt in dat de universiteiten zelf kandidaten kunnen selecteren, bijvoorbeeld door het afnemen van een toets. Meer informatie vind je op decentralegeneeskunde.nl.

 

Verkort traject

Aan de universiteit van Groningen kun je een verkorte opleiding Geneeskunde volgen, genaamd ZIG (Zij-Instroom Geneeskunde). Je moet hiervoor in het bezit zijn van een VWO-diploma (met natuur- en scheikunde) en een diploma van een HBO- of universitaire opleiding. Na een zware toelatingsprocedure kun je worden toegelaten tot een schakeljaar. Als je dit jaar succesvol afrondt, word je toegelaten tot de driejarige masteropleiding tot Basisarts.

 

Klinisch onderzoeker

Op de universiteiten in Utrecht en Maastricht wordt een vierjarige master tot arts-klinisch onderzoeker aangeboden. Deze is alleen bestemd voor WO-bachelors die voor een biomedische richting hebben gekozen. In Utrecht heet deze opleiding SUMMA, in Maastricht A-KO. Voor deze opleidingen geldt een selectieprocedure.Voor meer informatie kijk je op de sites van de universiteiten. Zie: Waar aanmelden.

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit Bachelor

, Universiteit master

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

DUUR

4 jaar

INSCHRIJFDATUM

15 januari 2023

Laatst bijgewerkt:

2023 M10 16