Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Leer tijdens de MBO-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4) hoe je kinderen begeleidt bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Delen
jeugdzorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Leer tijdens de MBO-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4) hoe je kinderen begeleidt bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker leer je alles over werken bij organisaties waar kinderen (0 tot 12 jaar) centraal staan. Ook leer je hoe je bijdraagt aan hun opvoeding. Belangrijk is dat je weet hoe je kinderen een veilige omgeving kunt bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen.


Denk bijvoorbeeld aan de kinderopvang, buitenschoolse opvang of een peuterspeelzaal. Of aan opvoedingsinstanties of het speciaal onderwijs. Je leert omgaan met kinderen die bijvoorbeeld gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of taalachterstand hebben. Je overlegt met deskundigen over de opvoeding en de begeleiding van de kinderen.
 

Als Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker bied je kinderen een goede balans tussen rust en structuur en uitdagende activiteiten. Zeker bij jonge kinderen is dat belangrijk. Tijdens je opleiding leer je veel over organiseren en coördineren. Je leert samenwerken met je medestudenten en later met collega’s. Je maakt samen dagindelingen en bedenkt activiteiten voor de kinderen.


Je bent zowel belangrijk voor de kinderen als voor de ouders. Daarom leer je ook tijdens je opleiding hoe je gesprekken voert met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Ook doe je kennis op over hoe je de ontwikkeling van kinderen kunt evalueren en bespreken met collega’s.


Omdat je in je werk vaak met groepen kinderen te maken krijgt, moet je weten hoe groepsprocessen werken. Je leert hoe je kinderen op een plezierige manier met elkaar kunt laten omgaan en hoe je sfeer kunt creëren in een groep. Je leert hoe je onverwachte situaties oplost.


Je doet kennis op over hoe je de ontwikkeling van kinderen kunt evalueren en bespreken met collega’s. Omgaan met de ouders en vervangende opvoeders van kinderen is ook een aandachtspunt. Met hen heb je veel contact over de ontwikkeling van hun kind.

 

Je leert zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen over de kwaliteit van je werkzaamheden. Ook leer je anderen te motiveren om de kwaliteit van het werk hoog te houden.

 

Basisdeel
De opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker bestaat uit een basisdeel met algemene basisvakken (zoals rekenen en Engels) en een beroepsgerichte basis. Dus gericht op je werk als pedagogisch medewerker. Daarnaast volg je ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf je vakken. Op interesse of gericht op je toekomst, zoals een keuzedeel waarmee je na je opleiding kunt instromen bij de Pabo (HBO-niveau).


Het basisdeel bestaat uit:

 

  • een algemene basis: vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: het begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling en werken aan je kwaliteiten en deskundigheid.


Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Pedagogisch Werk: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Onderwijsassistent en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

 

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

 

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

 

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Bijvoorbeeld uit de keuzedelen Instroom Pabo of Gekwalificeerd nanny. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

 

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 70 procent van de studietijd werkend aan het leren.


Kans op stage
Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.

Duur en Leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is in principe vier jaar. Het is bij sommige ROC's ook mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen.


Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk. Zie toelatingseisen.

Toelatingseisen

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:


- VMBO, theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
- MAVO
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
- MBO niveau 3Vrijstellingen
Bij sommige scholen is het mogelijk dat je vrijstellingen krijgt met een MBO-diploma op niveau 3, bijvoorbeeld:

 

Al ervaring of certificaat?
Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een flinke studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.


Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een functie als leerling pedagogisch medewerker. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's bemiddelen bovendien tussen jou en een leerbedrijf.


Dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) gelden voor de BOL-variant.


Aanvullende eisen
ROC’s stellen soms aanvullende eisen en bieden eventueel schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 4

OPLEIDINGSVORM

Digitaal (Afstand/Schriftelijk)

, BBL

, BOL

, Deeltijd

DUUR

4 jaar

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2023 M10 16