Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - Wist je dat...? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Leer tijdens de MBO-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4) hoe je kinderen begeleidt bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Delen
jeugdzorg
Choose
Your
Future
Wist je dat…

Wist je dat…

...je in de kinderopvang werkt met kinderen tot twaalf jaar? De opvang van kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar wordt buitenschoolse opvang genoemd.

 

...er ook een HBO-opleiding is speciaal voor de kinderopvang? Lees meer over de opleiding Pedagogisch Management Kinderopvang.
 

...deze opleiding voor een deel vergelijkbaar is met de opleiding Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg? Dit komt omdat de opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg uitstroomrichtingen zijn van de studierichting Pedagogisch Werk.


...als je in de kinderopvang gaat stage lopen je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebt? De VOG is een bewijs van goed gedrag, dus dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. 

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 4

OPLEIDINGSVORM

Digitaal (Afstand/Schriftelijk)

, BBL

, BOL

, Deeltijd

DUUR

4 jaar

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2023 M10 16