Gezondheid & Leven - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Gezondheid & Leven

De bouw en werking van het menselijk lichaam. De relatie tussen gezondheid en leefstijl, en de wisselwerking tussen lichamelijke gezondheid en psyche. Al deze aspecten komen aan bod in de universitaire bacheloropleiding Gezondheid & Leven. Je analyseert DNA-structuren, maar onderzoekt bijvoorbeeld ook manieren om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Na deze opleiding heb je toegang tot veel verschillende functies in de gezondheidszorg.

Delen
welzijn
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud Opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De bouw en werking van het menselijk lichaam. De relatie tussen gezondheid en leefstijl, en de wisselwerking tussen lichamelijke gezondheid en psyche. Al deze aspecten komen aan bod in de universitaire bacheloropleiding Gezondheid & Leven.
 

Je analyseert DNA-structuren, maar onderzoekt bijvoorbeeld ook manieren om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Na deze opleiding heb je toegang tot veel verschillende functies in de gezondheidszorg.

Inhoud Opleiding

Wat leer je?
Tijdens de universitaire bacheloropleiding Gezondheid & Leven kijk je vanuit verschillende perspectieven naar gezondheid. Je bestudeert de bouw en werking van het menselijk lichaam, en verdiept je in cellulaire processen, genetica en microbiologie. Je leert over het ontstaan, de verspreiding en het verloop van ziektes. Maar ook over manieren om ziektes te voorkomen of behandelen. Tevens denk je na over oplossingen voor complexe problemen als de vergrijzing en de groeiende immuniteit voor antibiotica.


Eerste jaar
In het eerste jaar volg je verplichte themavakken. Hierbij bekijk je één gezondheidsonderwerp, bijvoorbeeld kanker, vanuit meerdere invalshoeken. Zo leer je bij het vak ‘bedreiging en bescherming’ over (micro)biologische processen van infectieziekten. Ook verdiep je je in de verspreiding en preventie van deze ziekten. Naast deze themavakken krijg je steunvakken, waarin je basiskennis opdoet over de werking van het menselijk lichaam en het uitvoeren van onderzoek.
 
Tweede jaar: major
In de hoofdfase van de universitaire bacheloropleiding Gezondheid & Leven heb je veel keuzevrijheid. In het tweede jaar kies je je major. Je kunt kiezen uit:

 

 • de gezondheidswetenschappelijke major
 • de biomedische major
 • de gecombineerde major

   


In de gezondheidswetenschappelijke major leer je hoe verschillende factoren de gezondheid van mensen beïnvloeden. En hoe je ziekte en ongezond gedrag in de maatschappij kunt voorkomen.

 

In de biomedische major kijk je hoe het lichaam van een gezond mens op moleculair niveau functioneert en hoe ziektes voorkomen kunnen worden.

 

In de gecombineerde major krijg je onderdelen uit beide richtingen.Derde jaar: minor en stage
In het eerste deel van het derde jaar kies je je minor. Deze vrije studieruimte bestaat uit 5 vakken rondom een bepaald thema. Minors die aansluiten bij de opleiding Gezondheid & Leven zijn bijvoorbeeld:

 

 • environmental health
 • communicatie en gezondheid
 • bestuur, cultuur en organisatie in Gezondheidswetenschappen
 • immunologie en oncologie
 • moleculaire biologieIn het tweede deel van het derde jaar loop je 16 weken stage. Dit doe je bijvoorbeeld bij de onderzoeksafdeling van de universiteit, een ziekenhuis of de GGD. Je doorloopt alle fases van een wetenschappelijk onderzoek: je verzamelt relevante literatuur en doet ervaring op met schriftelijke en mondelinge verslaglegging van je onderzoek.Zowel je minor als je stage kun je in het buitenland doen. Vraag bij je onderwijsinstelling naar de mogelijkheden.Practica
Tijdens je studie voer je diverse practica uit, zoals een:

 

 • observatiepracticum
 • snijzaalpracticum
 • labpracticum
 • onderzoekspracticum

Duur en Leerwijze

De universitaire bacheloropleiding Gezondheid & Leven duurt 3 jaar. Je kunt de opleiding alleen in voltijd volgen. Je verkrijgt kennis en ervaring tijdens je opleiding en tijdens je stage.

Toelatingseisen

Diploma’s
Om tot de universitaire bacheloropleiding Gezondheid & Leven te worden toegelaten, heb je één van de volgende VWO-diploma's nodig:


- Natuur en Gezondheid
- Natuur en Techniek (met biologie)
- Economie en Maatschappij (met biologie en scheikunde)Aanvullende eisen
Heb je een oud VWO-diploma? Of heb je een propedeuse of afgeronde HBO- of WO-opleiding? Dan word je toegelaten als je kunt aantonen dat je de volgende vakken op VWO-niveau beheerst:


- Engels
- biologie
- scheikunde
- wiskunde A of BHeb je geen biologie of scheikunde op VWO-niveau? Dan kun je een toets afleggen om je niveau in deze vakken aan te tonen. Informeer ernaar bij de onderwijsinstelling.

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

2020 M09 10

Laatst bijgewerkt:

2023 M10 16