Gezondheidswetenschappen - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Gezondheidswetenschappen

In de universitaire opleiding Gezondheidswetenschappen bestudeer je factoren die positieve of negatieve effecten hebben op de gezondheid. Je leert antwoorden te vinden op vragen als: hoe komt het dat steeds meer mensen last hebben van stress en wat is hiertegen te doen? Hoe kan de gezondheidszorg zo verbeterd worden dat iedereen daar meer profijt van heeft? Hoe pak je organisatieproblemen in de sector gezondheidszorg aan?

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud Opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

In de universitaire opleiding Gezondheidswetenschappen bestudeer je factoren die positieve of negatieve effecten hebben op de gezondheid. Je leert antwoorden te vinden op vragen als: hoe komt het dat steeds meer mensen last hebben van stress en wat is hiertegen te doen? Hoe kan de gezondheidszorg zo verbeterd worden dat iedereen daar meer profijt van heeft? Hoe pak je organisatieproblemen in de sector gezondheidszorg aan?

 

Je leert deze factoren te onderzoeken en beïnvloeden, zodat de gezondheidszorg kan worden bevorderd en ziektes kunnen worden voorkomen.

Inhoud Opleiding

Brede opleiding met differentiaties
De universitaire bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen is zeer breed van opzet. Tijdens de studie specialiseer je je echter door je keuze van majors en minors. Alleen bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is dat niet het geval.

 

Vakgebieden
De vakgebieden die in de opleiding Gezondheidswetenschappen aan bod komen, zijn:

 

  • Gezondheidsrecht
  • Sociaal-medische wetenschappen
  • Bestuurs- en organisatiewetenschappen
  • Gezondheidseconomie
  • Biomedische basis van gezondheid en ziekte

Rotterdam, Maastricht, Amsterdam of Enschede?

Hoewel de opleidingen inhoudelijk iets van elkaar verschillen, staat bij elke studie centraal welke factoren de gezondheid beïnvloeden en hoe je de gezondheid kunt bevorderen. De Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Twente in Enschede zijn gespecialiseerd in beleid en management in de gezondheidszorg. De opleiding in Amsterdam is het meest verwant aan die in Maastricht, de opleiding aan de VU is meer biomedisch georiënteerd.

Erasmus Universiteit

In de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg (BMG) combineer je gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiewetenschappen en beleids- en bestuurswetenschappen. Je bestudeert de organisatie achter de gezondheidszorg en de factoren die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Je leert problemen te analyseren en op te lossen die te maken hebben met beleid en management in de gezondheidszorg. Je houdt je bezig met de witte jas in de zorg zonder deze zelf aan te trekken.

Universiteit Twente

De opleiding aan de Universiteit Twente heeft specifieke aandacht voor het onderzoeken en managen van technologie in de zorg. Tijdens de opleiding komen de volgende thema’s aan bod: - Gezondheid en ziekte Welke (chronische) ziektes zijn er, wat zijn de meest gangbare behandelmethoden en hoe ervaren patiënten deze? Je krijgt vakken als: anatomie, pathofysiologie (het ontstaan van ziektes) en epidemiologie. - Technologie Welke technologische ontwikkelingen zijn er en wat betekenen deze voor de patiënt en het zorgproces? - Organisatie en beleid Hoe is de gezondheidszorg georganiseerd? hoe verlopen processen? Hoe wordt de organisatie gefinancierd? Hoe werken organisaties met elkaar samen?

Maastricht University

Verschillende vraagstukken worden bestudeerd vanuit een gedragsinvalshoek, een biologische en een maatschappijwetenschappelijke invalshoek. Na het eerste inleidende en algemene jaar kies je voor een richting: - Beleid, management en evaluatie van zorg Binnen deze richting leer je complexe verhoudingen binnen de gezondheidszorg te doorgronden. - Biologie en gezondheid Hier speelt de invloed van voeding, lichamelijke activiteiten en milieufactoren bij het ontstaan van ziektes een rol. - Preventie en gezondheid De focus ligt onder meer op voorkomen dat mensen ziek worden en op de vroege opsporing van ziektes, zodat vroegtijdige behandeling mogelijk wordt. - Geestelijke gezondheidszorg Binnen deze richting verdiep je je zowel in de biologische en psychologische als in de sociaal-culturele aspecten van de psychopathologie.

Vrije Universiteit Amsterdam

De opleiding Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam bevat een stevige biomedische component. Bij ongeveer een derde van de vakken staat de biologie van de mens centraal. De overige vakken bieden een brede gezondsheidswetenschappelijke basis. Aan het einde van je derde studiejaar kies je vakken die passen bij de specialisaties in de master. De studie Gezondheidswetenschappen aan de VU richt zich op: - Management en organisatie in de gezondheidszorg - Preventie en volksgezondheid - Infectieziektes - Voeding en gezondheid - International public health

Duur en Leerwijze

De universitaire opleiding Gezondheidswetenschappen kun je in voltijd volgen. De opleiding duurt 4 jaar: 3 jaar bachelor en 1 jaar master.

 

De universiteiten van Maastricht en Rotterdam bieden ook 2-jarige masters in deeltijd aan.

 

Vrijstellingen
In bepaalde gevallen is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Zie toelatingseisen.

Toelatingseisen

Diploma's
Om tot de opleiding Gezondheidswetenschappen te worden toegelaten, heb je een VWO-diploma nodig.

 

Vakkenpakket of instroomprofiel
Je kunt met alle profielen instromen in de opleiding Gezondheidswetenschappen. Sommige opleidingen stellen als eis dat je minimaal een 6 voor wiskunde op VWO-niveau hebt gehaald. 

 

Hoewel ze niet verplicht zijn voor toelating, kun je van de vakken economie, wiskunde B, scheikunde en biologie veel profijt hebben tijdens de studie Gezondheidswetenschappen.HBO-vooropleiding
Heb je op het HBO je propedeuse- of einddiploma gehaald, dan laten sommige universiteiten je ook toe tot de opleiding. Voldoende wiskundekennis (wiskunde A) is dan een aanbeveling. Soms moet je aantonen dat je de vakken biologie 1, algemene natuurwetenschappen (ANW), wiskunde B of A en Engels op VWO-niveau beheerst. Informeer voor de exacte eisen bij de universiteit. 

 

Vrijstellingen
In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor vakken uit de bacheloropleiding. Informeer bij de onderwijsinstelling van je keuze naar de mogelijkheden.

 

Niet de juiste vooropleiding?
Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2023 M10 16