Godsdienst-Pastoraal Werk - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Godsdienst-Pastoraal Werk

Werk je graag met mensen en ben je geïnteresseerd in religie? Dan is de HBO-opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk geschikt voor jou. Tijdens deze studie leer je hoe je mensen kunt begeleiden in hun geloof door bijvoorbeeld verdiepende gesprekken te voeren. 

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud Opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Werk je graag met mensen en ben je geïnteresseerd in religie? Dan is de HBO-opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk geschikt voor jou. Tijdens deze studie leer je hoe je mensen kunt begeleiden in hun geloof door bijvoorbeeld verdiepende gesprekken te voeren. 

Inhoud Opleiding

In het propedeusejaar van de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk krijg je verschillende theoretische vakken en praktijkstudies. Aan bod komen vakken als bijbelwetenschap, Oude en Nieuwe Testament, godsdienstwetenschappen, systematische theologie, de geschiedenis van de kerken en theologie, sociale wetenschappen en ethiek. In het eerste jaar oriënteer je je op de werkmogelijkheden, door middel van excursies en werkbezoeken.

 

Hoofdfase
De hoofdfase duurt drie jaar en verschilt per hogeschool. Je gaat bij elke school dieper in op de stof uit de propedeuse en je krijgt er een aantal gemeenschappelijke vakken bij. Deze vakken zijn sociologie, psychologie en agogiek. Je leert hoe mensen elkaar beïnvloeden in het handelen en denken. Je krijgt ook inzicht in hoe dit wordt gestuurd door innerlijke processen. Agogiek gaat in op het hoe en waarom van levensbeschouwelijke vorming.
 

Bovendien ga je in de hoofdfase verder met de beroepsvoorbereiding en werkveldverkenning. Je volgt afhankelijk van de school een of meerdere stages en je leert werken in groepen en het voeren van individuele gesprekken. De opleiding sluit je af met een scriptie en eindgesprek.

Duur en Leerwijze

De HBO-opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk is te volgen in voltijd en deeltijd.


De duur van de opleiding is in alle gevallen vier jaar.

Toelatingseisen

Diploma’s
Om tot de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:


- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4Vakkenpakket en instroomprofiel
Voor de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk gelden geen specifieke vakkenpakketeisen. Alle instroomprofielen geven toegang tot de opleiding.

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2023 M10 16