Helpende Zorg en Welzijn - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Helpende Zorg en Welzijn

Na deze opleiding kun je met verschillende doelgroepen werken, denk aan ouderen, kinderen, gehandicapten, daklozen of mensen met psychische problemen. Kortom: een opleiding waarmee je veel kanten op kunt! In de opleiding Helpende Zorg en Welzijn / Dienstverlening Zorg en Welzijn leer je hoe je met mensen omgaat. Je komt te weten hoe je cliënten kunt ondersteunen bij wonen en het huishouden. Ook leer je hoe je mensen helpt bij hun dagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden. Verder is er in de opleiding aandacht voor sociale activiteiten. Wat kun je bijvoorbeeld doen met je cliënten op het gebied van spel, recreatie en educatie?

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud Opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen
Aanvullende eisen

Over de opleiding

De MBO-opleiding Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) leert je hoe je de beste zorg en ondersteuning geeft aan mensen.

 

Na deze opleiding kun je met verschillende doelgroepen werken, denk aan ouderen, kinderen, gehandicapten, daklozen of mensen met psychische problemen. Kortom: een opleiding waarmee je veel kanten op kunt!

Inhoud Opleiding

In de opleiding Helpende Zorg en Welzijn / Dienstverlening Zorg en Welzijn leer je hoe je met mensen omgaat. Je komt te weten hoe je cliënten kunt ondersteunen bij wonen en het huishouden. Ook leer je hoe je mensen helpt bij hun dagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden. Verder is er in de opleiding aandacht voor sociale activiteiten. Wat kun je bijvoorbeeld doen met je cliënten op het gebied van spel, recreatie en educatie?

 

In de Opleiding Helpende Zorg en Welzijn / Dienstverlening Zorg en Welzijn, krijg je ook een aantal algemene vakken, zoals: Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap.

 

Duur en Leerwijze

De MBO-opleiding Helpende Zorg en Welzijn (uitstroomrichting van het dossier Dienstverlening) op niveau 2 kun je volgen via de beroepsopleidende leerweg (BOL) of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De opleiding duurt twee jaar.Sommige scholen bieden de opleiding ook in één jaar of in deeltijd aan, zie: waar aanmelden.

 

Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Overleg met het ROC van je keuze om de mogelijkheden te bespreken. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk. Zie eisen toelating.

 

Particulier
Je kunt deze opleiding ook aan een particuliere onderwijsinstelling volgen. Zie waar aanmelden.

Toelatingseisen

Diploma’s
De meeste ROC's laten je toe tot de opleiding Helpende Zorg en Welzijn als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:


- VMBO basisberoepsgerichte leerweg
- MBO niveau 1, Zorghulp of een Entreeopleiding

 

Vrijstellingen
Vrijstellingen voor onderdelen van de opleiding (zodat de opleiding bijvoorbeeld nog maar een jaar duurt) kun je krijgen met de opleiding:

 

 

Niet de juiste vooropleiding?
Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

 

Werken en leren
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen (tegelijkertijd werken en leren), moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een functie als leerling helpende zorg en welzijn. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's bemiddelen bovendien tussen jou en een leerbedrijf.

 

Al ervaring of certificaat?
Als je al relevante ervaring hebt (bijvoorbeeld via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of mantelzorg), kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een aardige studieduurverkorting opleveren! EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.

 

Aanvullende eisen

ROC's kunnen altijd aanvullende eisen stellen en bieden soms schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 2

OPLEIDINGSVORM

BBL

, BOL

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2